Tagasi

Urmo Vaikla osales 26.-30. juunil IFI juhatuse koosolekul Brasiilias Sao Paolos.

IFI (Interior Federation of Interior Architects/Designers) juhatuse liikmena osales Urmo Vaikla käesoleva juhatuse viiendal istungil Sao Paulos 26. juuni – 1 juuli 2019. Juhatuse istungi toimumine Brasiilias oli ajendatud tihedama koostöö ja kontaktide loomiseks Lõuna-Ameerika piirkonnas ning võimalusel uute liikmesorganisatsioonide kaasamisest. Juhatuse istungist võtsid osa juhatuse liikmed IFI president Steve Lung (Hong-Kong), tulevane president Titi Ogufere (Nigeeria), Elena-Maria Salinas (Uruguai), Kay Sargent (Ameerika Ühendriigid), Dorothy van Riet (Lõuna-Aafrika Vabariik), Urmo Vaikla (Eesti) ja tegevjuht Shashi Caan. IFI juhatuse vastuvõtjaks oli Brasiilia disainivaldkonda ühendav liit Objeto Brazil, www.objetobrasil.com.br

IFI juhatuse istung oli ajastatud samale ajale Sao Paulos toimuva sisearhitektuuri aastasündmusega CasaCor, www.casacor.abril.com.br, mille külastamine ning kohtumine asutajate ja korraldajatega kuulus juhatuse programmi. CasaCor on Lõuna-Ameerika olulisemaid toimuv projektipõhine eluruumi disaini esitlev näitus mida korraldatakse erinevates linnades. Aruteludes oli tunda tugevat huvi ka Põhja- Euroopa ja konkreetsemalt Eesti sisearhitektuuri- ning disaini vastu. Koostöö arendamise soov oli väga konkreetne.

28. juunil toimus institutsionaalne kohtumine Ladina-Ameerika kogukonna esindajatega sisearhitektuuri ja disaini valdkonnas. Esindatud olid nii akadeemilised kui ka praktikaga seotud ringkonnad ning valitsuse esindajad. IFI eesmärk oli tutvustada IFI programme ning põhimõtteid. Seoses iga juhatuse liikme sõnavõtuga õnnestus esile tuua ka Eestis toimuv. Kohtumiselt kogunes hulgaliselt kontakte.

27-28. juunil esinesid IFI juhatuse liikmed avalike ettekannetega, et tutvustada iseennast, oma maad ja rahvusorganisatsioone ning oma projekte. Ettekanded olid jaotatud kahte paneeli fookusega ühiskondlikele (corporate focus)) projektidele ja eluruumidele (residential focus). Osalesin koos Steve Lungi ning Kay Sargentiga ühiskondlike ruumide paneelis. Pooletunnistele ettekannetele järgnes paneeldiskussioon ning küsimused-vastused.

IFI juhatuse 5 istungi tõine osa algas juhatuse liikmete ülevaatega oma regiooni ning rahvusorganistsioonide arengutest ning tegevuse ülevaatest. Urmo Vaikla puudutas oma ettekandes  nii Eesti Sisearhitektide Liidu kui ka ECIA (European Commission of Interior Architects) temaatikat ning koostööd IFI-ga. Ta tegi ülevaate IFI World Interiors Day tähistamisest Eestis ja tutvustas ka ideed, et seoses kultuuripealinna programmiga Eestis võiks teha ettepaneku kultuuripealinna kandidaatidele Narva ja Tartu osaleda IFI Interior Declaration Adoption ning sellele järgnevale IFI City Connects programmis. See annab võimaluse sisearhitektuuri temaatika laiemaks esiletõstmiseks Eesti ühiskonnas. Oluline roll selle protsessi käivitamisel on Eesti Sisearhitektide Liidul. Septembris on plaanis IFI esindusel (sh Urmo Vaiklal) osaleda ECIA peaassambleel Bilbaos.

Ühe põhiteemana käsitleti lähenevat IFI peaassambleed ja kongressi Dubais 12- 17 novembril 2019 ning sellega seonduvaid teemasid. IFI kongress toimub 14. novembril, sama päeva õhtul pidulik IFI Global Aword Gala ning IFI peaassamblee toimub 15. novembril. Samal päeval toimub ka IFI haridusprogrammi workshop, mille töögruppi on Eestist kutsutud Tüüne-Kristin Vaikla, PhD. Kongressile ja peaassambleele oodatakse ESL-st delegaate.

Teise põhiteemana käsitleti IFI Global Award programmi (IFI GAP). Programm on eelkõige ellu kutsutud väljapaistvate sisearhitektuuri projektide tutvustamiseks ning selle kaudu sisearhitektuuri valdkonna propageerimiseks. IFI auhinnaprogramm jaguneb neljaks valdkonnaks:

1_IFI PRIZE – kõrgeim IFI auhind antakse isikule või tiimile panuse eest sisearhitektuuris rahvusvahelisel tasemel ( võrreldav Pritzkeri auhinnaga Arhitektuuris)

2_Fellow of IFI (FoIFI) – antakse isikule, erakordse panuse eest eriala arengus

3_IFI Design Journalism Award (IFI DJA) – tunnustatakse isikut, kes on andnud suure panuse sisearhitektuuri valdkonna ajakirjanduslikul kajastamisel ja/või kommunikeerimisel

4_IFI Design Distinction Awards (IFI DDA) – sisearhitektuuri disainiauhind parimale objektile/projektile kaheksas erinevas kategoorias: elamine, tervis, töö, puhkus, sotsiaalvaldkond, jätksuuutlikkus, õppimine, tudengid.

Ülioluline on rahvusorganisatsioonide (nende hulgas ka ESL) liikmete osavõtt just IFI Design Distinction Awards (IFI DDA) objektikonkursist, mis annab võimaluse tutvustada Eesti sisearhitektuuri laiemalt ning võrrelda seda muu maailmaga. IFI on teinud ESL-le ettepaneku esitada registreerimistasuta 6 tunnustatud sisearhitektuuri projekti, mis on valminud viimase kolme aasta jooksul.