Nõukoda

Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab liidu üldkoosoleku ülesandeid nõukoda. Ta nõustab juhatust ja kinnitab juhatuse otsused, mis on liidu tegevuse seisukohalt olulised ning ületavad juhatuse pädevuse. Nõukoda võib võtta vastu otsuseid üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes, v.a põhikirja muutmise küsimustes teemal, mis reguleerib üldkoosoleku ja nõukoja vahelist pädevuse jaotust. Nõukoda koosneb üheteistkümnest (11) liikmest, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.