Sisearhitekti kutse

SA Kutsekoda Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas 13.03.2018 oma otsusega sisearhitekt, tase 6, diplomeeritud sisearhitekt, tase 7, volitatud sisearhitekt, tase 7 ja sisearhitekt-ekspert, tase 8 standardid (kehtivusega kuni 28.05.2023).

ESLi juurde moodustunud kutsekomisjon annab kutset neljale kutsetasemele:

  1. Sisearhitekt, tase 6
  2. Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7
  3. Volitatud sisearhitekt, tase 7
  4. Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Sisearhitekti kutse taotlemiseks vajaminevate dokumentide esitamise järgmine tähtaeg on 20. oktoobril 2024. 

Taotlejatel palume arvestada, et üks kutse taotlemise voor võib kesta kuni kaks kuud alates dokumentide esitamise tähtajast.

Dokumendid, mis on esitatud ühe elektroonilise pdf-failina, mille suurus ei ületa 50MB palume saata meiliaadressile info@esl.ee.

Sisearhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasu on 338 (kolmsada kolmkümmend kaheksa) eurot, millele lisandub käibemaks (summa koos käibemaksuga on 412,36 ). Kutse taastõendamise (pikendamise) tasu on 166 (ükssada kuuskümmend kuus) eurot (summa koos käibemaksuga on 202,52 ). Tasu palume kanda Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele nr EE181010220073189016.

Kutse taotlejate portfooliote läbivaatamiste ajad ja intervjuud kutse taotlejatega lepitakse kokku peale sooviavalduste laekumist. Kõikide sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni saanute kohta on info SA Kutsekoda kodulehel.

ESLi kutsekomisjon

Kontakt:
Kristiina Raid
6464 056
kristiina@esl.ee

NB! ESLi koduleht kuvab vaid ESLi liikmeist arhitekti kutsekvalifikatsiooni saanud sisearhitekte. 

Sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni saanute kohta saab infot Sihtasutus Kutsekoda kodulehelt.

KUTSE ANDMINE EKA SISEARHITEKTUURI JA RUUMIKUJUNDUSE ERIALA LÕPETAJATELE

03.05.2021 andis Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu Eesti Kunstiakadeemiale õiguse sisearhitekti, tase 6 kutse andmiseks.

Kutse antakse Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri ja ruumikujunduse bakalaureuseõppe õppekava lõpetajatele.

KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS

Kutse andja esindaja:
Elina Steinpilm– Eesti Sisearhitektide Liit
Kätlin Ölluk – Eesti Sisearhitektide Liit, Aeris

Spetsialistide esindajad:

Ilmar Heinsoo – Eesti Arhitektide Liit
Merike Rannu – Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit
Ülle Kunnus Eesti Maastikuarhitektide Liit

Koolitajate esindaja:

Maarja Valk-Falk – Eesti Kunstiakadeemia
Ville Lausmäe – Eesti Kunstiakadeemia

Muud huvitatud osapooled:

Veronika Valk-Siska – Majandusministeerium