Kutsetasemed ja eeltingimused

ESLi juurde moodustatud kutsekomisjon annab kutset neljale kutsetasemele.

Kutse andmise kord (kinnitatud 17.06.2021)

Sisearhitekt, tase 6

Sisearhitekt, tase 6 kutse taotlemise eeltingimus on sisearhitektuuri bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus.

Kutsestandardid: Sisearhitekt, tase 6

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlemise eeltingimused on sisearhitektuuri magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus või sisearhitektuuri bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus ja vähemalt 5- aastane erialase bakalaureusekraadi omandamise järgne erialane töökogemus, taotlemisele eelneva 10 aasta jooksul.

Kutsestandardid: Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Volitatud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlemise eeltingimused on sisearhitektuuri magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus ja vähemalt 5-aastane erialase magistrikraadi omandamise järgne erialane töökogemus taotlemisele eelneva 10 aasta jooksul või sisearhitektuuri bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus ja vähemalt 10- aastane erialase bakalaureusekraadi omandamise järgne erialane töökogemus taotlemisele eelneva 15 aasta jooksul.

Kutsestandardid: Volitatud sisearhitekt, tase 7

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

vähemalt 5-aastane volitatud sisearhitekt, tase 7 kutse omandamise järgne erialane töökogemus viimase 10 aasta jooksul.

Vastab vähemalt viiele järgmistest nõuetest:

 • omab töökogemust peaprojekteerijana või projekteerijate töörühma juhina;
 • omab kogemust sisearhitektuurselt tasemelt ja funktsionaalselt keerukuselt nõudlike ning kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluvatele hoonete projekteerimisel;
 • omab riiklikku tunnustust erialase tegevuse eest;
 • on saanud auhinnalise või äramärgitud koha rahvusvahelisel sisearhitektuuri- või arhitektuurivõistlusel;
 • on projekteerinud objekte või interjööre, mis on pälvinud kollegiaalset erialast tunnustust Eestis või mujal;
 • on osalenud sisearhitektuuri- või arhitektuurivõistluse žürii töös;
 • on avaldanud erialaseid kirjutisi eriala(aja)kirjanduses;
 • omab doktorikraadi;
 • on avaldanud erialase uurimustöö;
 • on osalenud rahvusvahelisel sisearhitektuuri- või arhitektuurinäitusel;
 • on esinenud erialasel rahvusvahelisel konverentsil ettekandega;
 • on töötanud ülikooli või sellega võrreldava õppeasutuse erialaõppejõuna;
 • on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud erialaliidu juhatuse, nõukoja või töörühmade töös.

Kutsestandardid: Sisearhitekt-ekspert, tase 8