Haridusasutused

Sisearhitektide professionaalne koolitus algas Eestis juba 1938. aastal, mil kunsttööstuskooli baasil loodud Riiklikus Kõrgemas Kunstikoolis avati sisearhitektuuri kursus. Sõjategevuse ja poliitiliste muudatuste tõttu katkenud õppetöö jätkus aastatel 1944–1955 ENSV Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis.

1959. aastal avati ruumikujunduse kateeder ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis (ERKI) ning pandi alus funktsionaalsust ja konstruktiivsust rõhutavale, Põhjamaade modernismist mõjutatud vormikeele stuudiumile.

Tänapäeval saab astuda Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala kolmeaastasesse bakalaureuseõppesse ja kaheaastasesse magistriõppesse.

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond

EKA sisearhitektuur Facebookis

Väikeobjekt RÜHT, 2019. Foto: Renee Altrov

EKA sisearhitektuuri osakond Suur-Kloostri tänaval Tallinnas.

Eesti Sisearhitektide Liit hoolitseb liikmete kutseoskuste ja huvide eest, rakendab kutseoskuste täiendamiseks sobivaid vorme, vahendeid ja soodustusi ning toetab sisearhitektide koolitamist. Koostöös sisearhitekti õpet pakkuvate haridusasutustega osaleb ESL professionaalse sisearhitektuurialase kõrghariduse arendamises.

ESLi hariduskomisjon