ESL loomealal loodud teoste register

Liidu iga liige on kohustatud tema poolt kalendriaasta jooksul liidu loomealal loodud teostest teada andma. See kohustus tuleneb loovisikute ja loomeliitude seadusest. Teostest tuleb teada igal aastal, esitades hiljemalt jaanuaris oma tööd eelmise kalendriaasta kohta. Esitatud teoste kohta peab arvestust ESL juhatus. Teostest andke teada alloleva vormi vahendusel sisestades registrisse andmed 1-3 töö kohta.

Tähelepanu: Soovi korral saate töid sisestades märkida, kas soovite konkreetset tööd näidata ka avalikult ESL kodulehele Teie profiili juures. Avalikult kuvatavate andmete väljad on allolevas ankeedis vastavalt märgistatud.

Tööde registrisse laadimine

* Kohustuslikud väljad

** Info kuvatakse Teie profiili juures ESL avalikul kodulehel