ESLi iga-aastased aastapreemiad asutati 1977. aastal ja need on teadaolevalt ühed pikima traditsiooniga disainipreemiaid Euroopas.

Preemiate väljaandmiseks kuulutatakse välja konkurss ja esitatud tööde hulgast teeb valiku ESLi juhatuse nimetatud žürii. Aastapreemiate reglement lubab välja anda preemiad mitmes erinevas kategoorias, lisaks antakse Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna ja ESLi juhatuse koostööna välja Vello Asi nimeline tudengipreemia.

Aastapreemiaks on ESLi tunnustuskiri, auhinnameene ja rahaline preemia (Eesti Kultuurkapital).

Konkursi tulemused tehakse teatavaks avalikul arhitektuurivaldkonna aastapreemiate auhinnatseremoonial, nominentidest ja võitjatest koostatakse ühisnäitus ja antakse välja publikatsioon Ruumipilt.

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia konkursi reglement

Vaata lähemalt Eesti arhitektuuripreemiate veebist

ESL aastapreemiad 2024 konkurss kuulutati välja 10.06.2024.

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 20. august 2024 kell 23:59:59.

Aastapreemiad antakse välja:
– valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
– teostatud mööblieseme/-komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
– avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jne) eest.

Välja antakse 1 – 3 (üks kuni kolm) aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal.
Lisaks antakse žüriiväliselt välja 1 (üks) Vello Asi nimeline tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemia konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel.

OSAVÕTT:

Aastapreemia konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid.

Konkursitöö esitatakse selleks loodud veebivormil (Google Forms), kuhu sisestatakse järgnev info:

 • Konkursitöö esitaja (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Teose nimetus ja aadress.
 • Teose valmimise aeg (kuu, aasta).
 • Autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, telefon) ja autorsuse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorsuse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt. Olemasolul lisada ühis- ja/või kaasautorite ning projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed.
 • Portfoolio ehk teost tutvustavad fotod, graafiline esitlus ning lühikirjeldus (ühe PDFina, lisatava faili nimetuses peab sisalduma objekti nimi ning faili maht peab jääma alla 10MB).
 • Foto teosest, mida konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi pressikajastuses (faili nimetuses peab sisalduma teose ning foto autori nimi).
 • Ehitaja/teostaja andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Omaniku/tellija andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Kinnitus, et omanik/tellija on andnud nõusoleku konkursil osalemiseks.
 • Kontaktisiku andmed (meiliaadress, telefon) teose külastamiseks.
 • Kinnitus, et esitatud andmed on lõplikud ning muutmisele ei kuulu.

ŽÜRII KOOSSEIS: 

 • Reio Raudsepp, ESL juhatuse esimees
 • Lauri Nõmme, volitatud sisearhitekt, tase 7, diplomeeritud arhitekt, tase 7

 • Hanna Karits, volitatud sisearhitekt, tase 7

 • Epp Lankots, arhitektuuriajaloolane
 • Välisliige

Žürii töö toimub kahes etapis.
 Žürii teeb oma otsuse 2 kuu jooksul.