Taotlemise kord ja dokumendid

Kutse taotlemiseks vajaminevate dokumentide esitamise tähtajad on 20. aprill ja 20. oktoober. Dokumendid, mis on esitatud ühe elektroonilise pdf-failina, mille suurus ei ületa 50MB palume saata meiliaadressile info@esl.ee.

Sisearhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasu on 412,36 € (nelisada kaksteist eurot ja kolmkümmend kuus senti, 338,00 + km). Kutse taastõendamise (pikendamise) tasu on 202,52 € (kakssada kaks eurot ja viiskümmend kaks senti, 166,00 + km). Tasu palume kanda Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele nr EE181010220073189016.

Kutse taotlejate portfooliote läbivaatamiste ajad ja intervjuud kutse taotlejatega lepitakse kokku peale sooviavalduste laekumist. Kõikide sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni saanute kohta on info SA Kutsekoda kodulehel.

Küsimuste korral palun kirjutage mailile info@esl.ee või helistage 646 4056

Kutse tõendamiseks esitatavad dokumendid

Dokumendid, mis on esitatud ühe elektroonilise pdf-failina, mille suurus ei ületa 50MB palume saata meiliaadressile info@esl.ee.

Portfoolio esitada valikuliselt 5-10 objekti kohta. Iga objekti kohta esitada:

 • objekti andmed (nimetus, asukoht, arhitekt, projekteerimise ja valmimise aasta, pindala ja muu oluline info);
 • taotleja roll (autor, kaasautor, töörühma juht ja/või töörühma liige);
 • graafiline materjal (plaanid, lõiked, detailjoonised) ja ruumilised vaated (fotod, 3D visualisatsioonid). Kui objekt on valminud, siis fotod.

Sisearhitekt, tase 6 kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa, hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     olemasolul vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

6.     olemasolul vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest

7.     koolitööde portfoolio või portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest;

8.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa; hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     olemasolul varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;

6.     olemasolul vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

7.     olemasolul vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest;

8.     koolitööde portfoolio või portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest;

9.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Volitatud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa; hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

6.     olemasolul varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;

7.     vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest

8.     portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest

9.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Sisearhitekt-ekspert tase 8, kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa; hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;

6.     vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus

7.     vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest

8.     portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest

9.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid

Dokumendid, mis on esitatud ühe elektroonilise pdf-failina, mille suurus ei ületa 50MB palume saata meiliaadressile info@esl.ee.

Portfoolio esitada valikuliselt 5-10 objekti kohta. Iga objekti kohta esitada:

 • objekti andmed (nimetus, asukoht, arhitekt, projekteerimise ja valmimise aasta, pindala ja muu oluline info);
 • taotleja roll (autor, kaasautor, töörühma juht ja/või töörühma liige);
 • graafiline materjal (plaanid, lõiked, detailjoonised) ja ruumilised vaated (fotod, 3D visualisatsioonid). Kui objekt on valminud, siis fotod

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID – kaart);
 • varem omistatud kutsetaset tõendava dokumendi koopia;
 • olemasolul täienduskoolitust tõendava dokumendi koopiad;
 • vormikohane loetelu viimase 5 aasta töödest;
 • portfoolio (kuni 10 objekti) viimase 5 aasta töödest;
 • maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.