PROJEKT “EESTI SISEARHITEKTIDE LIIT KUI IDEEKONKURSSIDE LÄBIVIIJA JA LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAJA”

Eesti Sisearhitektide Liit viib 2022. aasta aprillist kuni juuli lõpuni ellu projekti, millega arendatakse välja tegevuskava sisearhitektuuri valdkonna ideekonkursside läbiviimiseks ning lähteülesannete koostamiseks. Projekti tulemina valmib ESLi ideekonkursside ja lähteülesannete koostamise juhend, mille alusel on võimalik laiendada liidu põhitegevust, pakkudes avaliku ja erasektori partneritele sisearhitektuuri konkursside korraldamise teenust.

Projekti elluviimist toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) summas 4000 eurot. ESL taotles toetust KÜSKi 2022. aasta vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast voorust.

Projekti töögruppi kuuluvad ESLi juhatuse esindaja Kristiina Voolaid ja ESLi büroo, samuti töötab meeskonnaga kaasa arenguekspert Kalle Komissarov (RKAS). Ühtlasi saame head nõu valdkonda hästi tundvatelt juristidelt. Nelja kuu vältel kaardistavad projekti meeskonnaliikmed vajadused ideekonkursside ja lähteülesannete juhendile ning panevad selle ka kokku. Algab ka teavitustöö, mis hiljem aitab juhendi alusel põhitegevust laiendada.

Projekti kulg ja info lisandub siia lehele jooksvalt.

Eesti Sisearhitektide Liit tänab KÜSKi toetuse eest!