IFI

Rahvusvaheline sisearhitektide ja disainerite föderatsioon (IFI) on elukutseliste sisearhitektide ja disainerite üleilmne esindaja ning autoriteet. See on ainus rahvusvaheline üksus, mis seob erinevaid sisearhitektuuri ja disaini organisatsioone. IFI on globaalne foorum, kus vahetatakse ning arendatakse teadmisi ja kogemusi, mis on seotud üleilmse hariduse, uurimistegevuse ja praktikaga. IFI toob rahvusvahelise kogukonna kokku, et aidata kaasa siseruumide kujunduse mõjule ja rakendamisele, edendada üleilmset sotsiaalset vastutustunnet ja parandada elukutse staatust kogu maailmas.

IFI asutati 1963. aastal mittetulundusliku organisatsioonina, et avardada kutseliste sisearhitektide ja disainerite rahvusvahelist võrgustikku. IFI esindab ligikaudu veerand miljonit sisekujunduse kogukonda kuuluvat disainerit, õppejõudu ja tööstusharuga seotud sidusrühma kõikidel mandritel, seistes kollektiivselt sisearhitektide ja -disainerite eest kõikjal maailmas.

Eesti Sisearhitektide Liit taasliitus Rahvusvahelise sisearhitektide ja disainerite föderatsiooni (IFI) liikmeskonnaga IFI XXVIII (28.) peaassambleel, mis toimus 11.-12. novembril 2017 Lagoses, Nigeerias.

IFI veebileht

IFI liikmelisuse tunnistus

Missioon

IFI eesmärk on laieneda rahvusvaheliselt ja kõikidel ühiskonnatasanditel ning toetada sisearhitektide ja disainerite elukutset, vahetades ning arendades teadmisi ja kogemusi hariduse, praktika ja ühistegevuse valdkonnas.

Alusväärtused

Rahvusvaheline sisearhitektide ja disainerite föderatsioon on rajatud viiele alusväärtusele, mis suunavad selle liikmeskonda, toetavad selle programme ja kujundavad IFI tulevikku:

 • viia sisekujunduse eriala tulevikku;
 • parandada avalikkuse teadlikkust sisekujunduse mõjust;
 • ühendada sisearhitektide ja disainerite elukutse ning kogukond kõikjal maailmas, et leida ja pakkuda disainilahendusi üleilmsetele probleemidele;
 • panna paika ja võtta kasutusele parimad tavad, et luua sisearhitektuuri ja disaini eriala, õppe ja uurimistegevuse jaoks üleilmsed standardid ja juhised ning rakendada neid;
 • harida kutselisi sisearhitekte ja disainereid elluviidavate programmide, ürituste ja publikatsioonide kaudu.

Strateegilised eesmärgid

 • Soodustada ning võimaldada eriala ja haridusega seotud teadmiste vahetamist.
 • Edendada rahvusvahelist koostööd hariduses, äritegevuses, disainis ja sotsiaalses teadlikkuses.
 • Anda teavet sisekujundusvaldkonna majandusliku, poliitilise ja tehnilise arengu kohta.
 • Luua sisearhitektidele ja disaineritele üleilmset teenust osutav organisatsioon, võimaldades nii tööstusharul kui ka valitsustel sõna sekka öelda.
 • Kasutada sisearhitektide ja disainerite kutseoskusi kogukondade hüvanguks ning sotsiaalse vastutustunde elluviimiseks.
 • Suhelda teiste disainivaldkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Elukutselise sisearhitekti / disaineri määratlus

Vastava hariduse, kogemuste ja praktiliste oskustega kutseline sisearhitekt / disainer täidab järgmisi ülesandeid:

 • tuvastab, uurib ja lahendab loovalt probleeme, mis on seotud siseruumide funktsioneerimise ja kvaliteediga;
 • osutab siseruumidega seotud teenuseid, sh programmeerimine, disainianalüüs, ruumiplaneerimine, ruumi välismulje kujundamine ja järelevalve tööpaigas tehtava töö üle, lähtudes oma eriteadmistest siseruumide ehitamise, ehitussüsteemide ja -komponentide, ehitustegevust reguleerivate määruste, ehitustegevuses kasutatavate seadmete, materjalide ja sisustuse kohta;
 • valmistab ette ruumide sisekujundusega seotud plaane, jooniseid ja dokumente, et parandada inimeste elukvaliteeti ning kaitsta nende tervist, ohutust, heaolu ja keskkonda.

IFI SISEARHITEKTUURI DEKLARATSIOON