Juhatus

Eesti Sisearhitektide Liidu igapäevast tegevust juhib juhatus, mis koosneb viiest (5) liikmest. Juhatuse esimees, selle liikmed ja 2 asendusliiget valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast kolm liiget, kes esindavad liitu allkirjaõigusega ainuisikuliselt kõigis õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed esindavad liitu allkirjaõigusega kõik koos.

Juhatus käib reeglina koos kaks korda kuus või vastavalt vajadusele.