Stipendiumid ja taotlused

Loomestipendiumid

Kultuuriministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatud vahenditest stipendiumi maksmist Eesti Sisearhitektide Liidu liikmetele reguleerib Eesti Sisearhitektide Liidu loovisikute stipendiumide ja muude hüvitiste taotlemise ja maksmise kord. Stipendiumid on mõeldud loovisiku loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks. Stipendiumite ja hüvitiste määramine kuulub vastavalt ESLi põhikirjale selleks eraldi moodustatud komisjoni pädevusse.

Vastavalt juhatuse ettepanekule kinnitas ESLi nõukoda 6. veebruaril 2018 muudatuse loomestipendiumite rahastamise korras. Muudatuse kohaselt rahuldatakse kahe aasta jooksul vabalt valitud erialase suunitlusega reisi (messid, biennaalid, Expo jne) maksumusest kuni 300 eurot.

Juhatuse otsusega 29.05.2024 rahuldatakse kahe aasta jooksul vabalt valitud erialase suunitlusega reisi (messid, biennaalid, Expo jne) maksumusest kuni 500 eurot.

Loometoetused

Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada loomeliidu kaudu vabakutselise loovisiku loometoetust. Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele kuus kuud. Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse ja CV Eesti Sisearhitektide Liidu juhatusele. Toetuse taotlemisel ei ole tähtajalisi piiranguid ja toetuse määramise otsustab juhatus 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suurus on kehtestatud seadusega, lähtudes palga alammäärast, millele lisandub sotsiaalmaksu summa.

Täpsemad loometoetuse taotlemise tingimused on välja toodud Loovisikute ja loomeliitude seaduses.

Vajalikud dokumendid

Tähtajad

ESLi loomestipendiumite taotlemise tähtajad:

15. märts
15. juuni
15. september

Komisjon

Kristiina Voolaid
Liisa Põime
Aet Seire