Toetajaliikmed

Miks liituda?

ESLi toetajaliikme staatuse loomisega soovime tugevamalt väärtustada oma partnerite panust ja innustada nii seniseid kui ka uusi partnereid veelgi tõhusamale koostööle ühiste sihtide saavutamisel.

Hüved ja privileegid

Oleme välja töötanud hüvede ja privileegide süsteemi, mis lähtub iga toetajaliikme panusest. ESLi toetajaliikme staatus kehtib lepingu sõlmimisest ühe kalendriaasta jooksul.