Tagasi

Tüüne-Kristin Vaikla doktoritöö kaitsmine 14. juunil

Tüüne-Kristin Vaikla doktoritöö kaitsmine 14. juunil

Eesti Kunstiakadeemias tuleb 14. juunil kaitsmisele kunsti ja disaini eriala doktorandi Tüüne-Kristin Vaikla doktoritöö „Re-purposing Space: the Role and Potential of Spatial Intervention“ (Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja ​järelmõju​).

Avalik kaitsmine toimub 14. juunil 2017 algusega kell 14.00 endises Heliose kinos (Sauna 7, Tallinn)

Doktoritöö juhendajad: prof dr Ranulph Glanville ja prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid: dr Suzie Attiwill (RMIT) ja dr Lilian Hansar (Eesti Kunstiakadeemia)
Oponent: prof Morten Lund (Chalmersi Ülikool)

Loomepõhine uurimus tegeleb ajalooliste hoonete ümbermõtestamisega, et avaradada mooduseid ja luua üldistusi professionaalse ruumilise sekkumise mõiste laiendamiseks. Töö vaatleb ruumilisi suhteid, mis on seni varjatuks jäänud, uurides fenomenoloogilise ruumikäsitluse, disainiaktivismi ja gentrifikatsiooniprotsessi võimalikke vastastikmõjusid. Väitekiri analüüsib juhtumiuuringute – Pärnu mudaravila, Tallinna linnahalli ja Hiiumaa Palu kiriku – näitel ruumi aktiveerimise võimalikkust ning ruumiliste sekkumiste taktikaid, fokusseerides füüsilise ruumiga paralleelselt mentaalse ja sotsiaalse ruumi kihistustele.

Uurimus keskendub mineviku (hoonete) ja tuleviku (kasutajate) vaheliste seoste otsingutele, väärtustades ruumilisi kihistusi ja inimlikke käitusmismustreid. Sisearhitektina huvitub autor ruumi mõjust inimestele ning inimeste mõjust ruumile ehk teisisõnu, kuidas on võimalik füüsilise ruumi abil suunata inimeste käitumist ning mil moel inimene mõjutab ruumi atmosfääri. Sisearhitektuurse ruumiprojekti koostamise puhul on emotsionaalne ja pragmaatiline lähenemine pöördvõrdelises suhtes.

Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli kodulehel.

Kaitsmine toimub inglise keeles.

Doktoritöö kaitsmiskomisjoni liikmed on dr Liina Unt, prof dr Krista Kodres, dr Roomet Jakapi, dr Jan Kaila, prof Toomas Tammis ja prof Kristjan Mändmaa.

Olete oodatud!