Tagasi

TÜ loodusmuuseumi sisekujunduse ja ekspositsiooni ideekonkurss

Tähtaeg on 7. oktoober kell 12.00

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ekspositsiooni ja sisekujunduse ideekonkurss

Korraldaja: Tartu Ülikool

Toimumiskoht: Eesti

Osavõtt: rahvusvaheline

Väljakuulutamise kuupäev: 26.08.2011

Küsimuste esitamise tähtaeg: ei ole piiratud

Võistlustööde esitamise tähtaeg: 07.10.2011 12:00

Võitjate väljakuulutamise kuupäev: hiljemalt 21.10.2011

Tartu Ülikool kuulutab välja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ekspositsiooni ja sisekujunduse ideekonkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 7. oktoobril kell 12.00

Tartu Ülikooli loodusmuuseum on Eesti vanim muuseum, asutatud 1802. aastal. Muuseum paikneb spetsiaalselt muuseumile projekteeritud hoones (Vanemuise 46, Tartu), mis valmis aastail 1912-1915. Tänapäeval asuvad hoones ka teised ülikooli struktuurid. Väljakuulutatud ideekonkurss hõlmab ainult loodusmuuseumi ekspositsiooni, õppeklasse ja külastajate teenindamiseks vajalikke ruume.

Konkursi eesmärk on välja töötada loodusmuuseumile tänapäevane, atraktiivne ning külastajasõbralik ekspositsiooni ja sisekujunduse lahendus. Kavandatava lahenduse raames tuleb kokku sobitada praegu eraldi korrustel paiknevad geoloogia- ja zooloogiamuuseum. Samuti tuleb praeguse geoloogiamuuseumi pinnale kavandada õppeklassid.

Konkursi preemiateks on ette nähtud 6000 eurot, mis jaotub järgmiselt:

I preemia – 3000 EUR

II preemia – 2000 EUR

III preemia – 1000 EUR

Premeeritud konkursitööd jäävad Tartu Ülikooli omandisse, ülikoolile lähevad üle varalised autoriõigused ning ülikool saab ainulitsentsi õigusele teose puutumatuse ja täiendamise kohta. Pärast võidutöö väljaselgitamist viib ülikool läbi avatud hankemenetlusega riigihanke loodusmuuseumi projekteerija leidmiseks. Ideekonkursi võidutöö saab aluseks loodusmuuseumi ekspositsiooni ja sisekujunduse projektile.

Žürii hindab ideekavandi vastavust lähteülesandele, lahenduse uudsust ja tänapäevasust, sobivust hoonega ja eeldatava maksumuse sobivust projekti eelarvega.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 21. oktoobril 2011.

Loodusmuuseumi ekspositsiooni ja sisekujunduse ideekonkurss on osa projektist „Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamine“, mida rahastatakse meetme  „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“ kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Rahastamise maht on 1 729 265,39 eurot. Meetme rakendamist korraldab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks on suurendada keskkonnahariduse kvaliteeti ja kättesaadavust.

Konkursitingimused on kättesaadavad E-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register

 (viitenumber 127354).

Kontaktisik: Reet Mägi, projektijuht, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, tel 7376 073, 5040826, e-post reet.magi@ut.ee.