Tagasi

Tartu Ülikool kuulutab välja ajaloo muuseumi ekspositsioonisaali uuendamise ideekonkursi

Tartu Ülikool kuulutab välja ideelahenduse konkursi, mille eesmärgiks on uuendada Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi ekspositsioonisaali, mis sai oma praeguse funktsiooni ja väljanägemise aastatel 1986-1988. Ideekonkursi tööde esitamise tähtaeg on 25. novembril kell 12.

Tartu Ülikooli ajaloo muuseum asutati 6. detsembril 1976. Toomemäele, Tartu linna vanimatesse hoonetesse, kolis muuseum 1981. aastal, kus ulatuslikum Tartu Ülikooli minevikku ning eesti teadusajalugu käsitlev püsiekspositsioon avati aasta hiljem.

Väljakuulutatud ideekonkursi tulemusena kujundatakse Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi praegusesse ekspositsioonisaali ülikooli varakamber. Ülikooli varakambris on väljas kõige esinduslikum kogum ülikooli pärandist, mida on võimalik eksponeerida.

Sisearhitektuurses ideeprojektis peab olema näidatud ekspositsiooni põhimõtteline paigutus, liikumisteed, pinnakatted, valgustus, värvilahendus, võimalikud arhitektuursed väikevormid ja erimööbel. Sisearhitektuurse osa projekteerimise ja teostamise hind peab jääma 45 000 euro piiresse, hõlmates sealjuures sisearhitektide töötasusid, tööprojekti, vitriinide teostamist, valgusteid, graafilist disaini ja installeerimist.

Žürii valib esitatud ning tingimustele vastavate tööde hulgast kuni kolm võidutööd, mille autorite vahel viiakse läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihange. Ideekonkurss korraldatakse vastavalt RHS § 79 lg 1 punktile 1, eesmärgiga sõlmida ühega ideekonkursi võitjatest tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 25.11.2011 kell 12.00. Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 07.12.2011.

Konkursitingimused on kättesaadavad E-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (viitenumber 128080).

Kontaktisik:

Mariann Raisma, TÜ ajaloo muuseumi direktor, e-post mariann.raisma@ut.ee, tel 522 1702

Kadri Kasterpalu

kommunikatsioonispetsialist

Tartu Ülikooli Muuseumid

tel 737 6074 (6074),  +372 566 39 524

kadri.kasterpalu@ut.ee