Tagasi

Tartu Maarja kiriku taastamise ideekonkurss

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus kuulutas välja ideekonkursi Tartu Maarja kiriku taastamiseks.

Konkursi eesmärk on kutsuda arhitekte esitama oma ideid ja ettepanekuid, et leida parim Maarja kiriku taastamise arhitektuurne ideekavand ja selle alusel edasise põhiprojekti koostaja.

Konkurss toimub hankemenetluse kujul ja kaheosalise pakkumisena: osalemiseks registreerimine (kvalifitseerimine) ja ideekavandi esitamine. Konkursil osalemiseks ja kvalifitseerimiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 1. märts 2011. Ideekavandeid oodatakse kuni 1. juunini 2011.

Konkursi tingimustega ja hanke põhidokumentidega saab tutvuda Tartu Maarja koguduse koduleheküljel: www.eelk.ee/tartu.maarja. Mahukamad hankedokumendid edastatakse soovijatele elektrooniliselt. Osalemine ja dokumentide kasutamine on tasuta.

Selline ideekonkurss on Eesti jaoks üsna ainulaadne, sest uusi kirikuid ehitatakse Eestis praegu vähe ja taastatavate kirikute projekteerimise puhulgi on enamasti olnud väga ranged muinsuskaitselised piirangud. Maarja kiriku ülesehitamisel on plaan välisilme taastada endisel kujul, kuna hoone seinad on algsel kujul säilinud. Kuid torn tuleb ehitada uuesti. Siselahenduse osas on koguduse soov mahutada praeguse hoonekehandi sisse ka kaasaegse kogudusekeskuse muud tegevus- ja abiruumid. Selles saavad arhitektid oma mõttelennu ja professionaalsusega oma osa anda.

Tartu vanalinnale iseloomulikus klassitsistlikus stiilis Maarja kirik pühitseti jaanuaris 1842. Too Tartu linna ja ümbruskonna külade eestlaste kodukirik, eesti laulupidude traditsiooni häll, praost Willigerode ja märterpastor Vooremaa kirik teenis rahvast kuni põlenguni juulis 1941. Nõukogude võim ehitas varemed ümber EPA võimlaks. Aastast 2009 on kirik taas koguduse käes. Pühakoja taastamist ja selleks vahendite kogumist korraldab aastal Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus. Soojal ajal kasutatakse kirikut juba praegu ajutise kiriku- ja kontserdisaalina.

Peeter Paenurm

EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja

Tel 7341111 ja 56494768

ideekonkurss@eelk.