Tagasi

Tartu kohtumaja sisearhitektuurivõistlus on avatud

Riigi Kinnisvara kuulutas välja sisearhitektuurivõistluse Tartu kohtumaja rekonstrueerimiseks, et leida maja  kasutusfunktsioonile sobivaim sisearhitektuuriline lahendus.

Riigi Kinnisvara arhitekt Kalle Komissarov selgitas, et hooned vananevad aja jooksul paratamatult nii füüsiliselt kui moraalselt. „Tartu kohtumaja rekonstrueerimise juures tuleb pilgud pöörata tulevikku ja uuendada nii hoone füüsilis-tehnoloogiline kehand kui ka asutuste töökeskkond parimaid tänaseid teadmisi arvestades. Nii vastutusrikka ülesande juures tuleb teha hästi kaalutud otsus, milleks sobib arhitektuurivõistluse formaat ja kuna antud hoones on fookus siselahendusel, ootame oma ideid pakkuma eelkõige sisearhitekte,“ lisas Komissarov.

Esmakordselt on peatöövõtjaks sisearhitekt – roll, millega kaasneb suurem valiku- ning loominguvabadus.  Eesti Sisearhitektide Liidu (ESL) juhatuse esimees Pille Lausmäe-Lõoke tõdes, et 2018. aastal kokku lepitud   projekteerimisvaldkonna pädevuse jaotuse hea   tava kohaselt  vastutab sisearhitekt  kogu projekti sisearhitektuuri osa eest ja see annab ESL-le võimaluse teha Riigi Kinnisvaraga koostööd hea ühiskondliku ruumi loomisel. „Renoveerimist vajavatele hoonetele uue sisekujunduse loomisel on tööpõld suur ning lähiaastatel on sündimas kindlasti mitmeid huvitavaid koostööprojekte,“ lisas Lausmäe-Lõoke.

Tartu kohtumajas tegutsevad neli iseseisvat ning erineva tegevusspetsiifikaga asutust: Tartu Haldus-, Maa- ja Ringkonnakohus ning Lõuna Ringkonnaprokuratuur. Alates Kalevi tänaval asuva hoone projekteerimisest 1990. aastate lõpus on asutuste vajadused nii ruumide kui nende funktsionaalsuse osas palju muutunud ning vananenud ka hoone tehnosüsteemid. Rekonstrueerimise eesmärk on muuta hoone energiatõhusamaks ja funktsionaalsemaks ning ruumiprogramm otstarbekohasemaks. Samuti tuleb ümberehitamise käigus eristada selgelt kohtute ja prokuratuuri paiknemine majas. Kaasaegse kohtumaja ruumide funktsionaalsus peab olema võimalikult kasutajasõbralik, turvaline, jätkusuutlik ja ökonoomne.

Hoone asendiplaani ega väliruumi võistluslahendusega ei muudeta, küll on plaanis hoone avatäited energiaklassi tõstmise eesmärgil välja vahetada. Täpsemalt on projekteerimisele, ehitamisele ning kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised nõuded kirjeldatud Riigi Kinnisvara juhendis „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020“ https://nouded.rkas.ee.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10. juuni 2021 kell 11.00. Võistlusjuhend on leitav riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee (viitenumber 234875).

Kohtumaja projekteerimistööde eeldatav tähtaeg on 2022. aasta suvi ning ehitustööd on plaanis lõpetada 2023. aasta sügisel. Arhitektuurivõistluse peakorraldaja on Riigi Kinnisvara, võistlusülesanne valmis koostöös kohtute, prokuratuuri, justiitsministeeriumi, Eesti Sisearhitektide Liidu ning Eesti Arhitektide Liiduga.

Riigi Kinnisvara eesmärk on heaperemehelikult arendada ja hoida riigi kinnisvara, kasvatades selle väärtust. Meie kui kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegeleva ettevõtte missiooniks on toetada riigi arengut, tagades kodanike heaolu nimel töötavatele inimestele kvaliteetne tegevus- ja töökeskkond. Ettevõte kuulub 100% Eesti Vabariigile. 2021. aasta on Riigi Kinnisvara jaoks juubeliaasta: tähistame 20. tegevusaastat.