Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

Üldkogu 2016

[kaart pealkiri=”Üldkogu 2016 ametlik osa”]

10. märtsil kogunes RMK peahoone saalis, Tallinnas, Eesti Sisearhitektide Liidu üldkogu

25 aastat tagasi asutasid Eesti Sisearhitektide Liidu 14 asutajaliiget, seega on liit tänaseks kasvanud 14-kordselt. Üldkogul tõdeti, et kasvanud on ka liidu tegevuste ampluaa, aktiivsus ja positsioon Euroopas ning suurenenud väljakutsed.

ESL juhatuse esimees Urmo Vaikla tundis muret, et ehitusvaldkonna hariduses kasutatava õppematerjali illustratsiooni “Hoonete ehitusvaldkonna kutsed Eestis”, on ehitajate, konstruktorite, inseneride jt seast välja jäetud arhitektid ja sisearhitektid, kelle ideest ja projektist peaks kõik ju alguse saama. Vaikla märkis, et sisearhitektide liidu ülesanne on teadvustada ühiskonnas ja partnerite seas sisearhitekti rolli osatähtsust elukeskkonna kujundamisel. Nõukoja esimees Eero Jürgenson viitas, et paraku jäävad väga sageli uute arenduste või hoonete puhul arendajate, ehitajate ja arhitektide kõrval sisearhitektid mainimata ning ka selle eest on vaja seista, et sisearhitektuurse lahenduse autorid saaks tunnustatud.

Juhatuse liige Toomas Korb tegi ettekande seadusandluse töögrupi tegevusest ehitusseadusega kehtestavate määruste muutmiseks, millega soovitakse ennistada sisearhitektidele projekteerija staatust ehitusseadustiku kontekstis, võimaldamaks sisearhitektidele sõltumatut majandus- ja kutsetegevust nende erialase pädevuse piires.

Urmo Vaikla tegi üldkogule ettepaneku moodustada töögrupp, kes ühe aasta jooksul analüüsiks sisearhitektide ja arhitektide liitude ühise katuseorganisatsiooni alla viimise plusse ja miinuseid ning annaks järgmisel aastakoosolekul üldkogule analüüsi tulemustest ülevaate.

ESL juhatus ja tegevjuht Liivi Haamer esitlesid üldkogule möödunud ja eelolevaid tegevusi, sh Ivi-Els Schneideri algatatud lasteaedade keskkondade parendamise koostööprojekti Lincona jt ettevõtetega.

Tüüne-Kristin Vaikla, kes esindab Eestit Euroopa Sisearhitektide Assotsiatsiooni ECIA juhatuses, tutvustas üldkogule juba kolmandat korda toimuva SISU sümpoosioni teemat ja programmi. Seekord keskendub SISU sümpoosion hetkel maailmas kõige aktuaalsemale teemale, rändele ja kannab pealkirja “Welcome Stranger!”.

[/kaart]

[kaart pealkiri=”Pidulik osa”]

ESL liikmeskonda võeti pidulikult vastu kaheksa noort sisearhitekti: Deizi Kahar, Gerly Grünbaum, Ivi Piho, Liina Remmer, Liisa Põime, Viktoria Bankov, Mari Põld ja Kristiina Kuus. Nende liitumisega täitus ESLil 192 liiget.

Üldkogule esitleti ESL 25. aastapäeval nimetatud uusi auliikmeid: Aulo Padar, Juta Lember, Taevo Gans ja Helle Gans.

Eesti Sisearhitektide Liit tänab oma toetajaliikmeid: InterStudio, Hektolan, Moodne Valgustus, Tarkett Polska, Bauhof Group, Elke Mööbel, Lincona Konsult, Akzo Nobel Baltics, Wermstock, Villeroy & Boch Gustavsberg, Vivarec, Fagerhult, Decoland, E-Lux, Puustelli, Glamox, Floorin, BJÖRN Espresso BAR.

Fotomeenutus üldkogust ESL facebooki lehel
Fotod: Kristiin Kõosalu

[/kaart]