Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

Üldkogu 2015

[kaart pealkiri=”Üldkogu 2015 ametlik osa”]

18.02.2015
Von Krahli Teater

Juhatus eesotsas Urmo Vaiklaga andis ülevaate 2014. aasta projektidest ning tõdes, et ellu on kutsutud hulk suuri algatusi. Liidu jaoks oli kõige olulisem muudatus oma kontoriruumide sisseseadmine Tallinna vanalinna sisehoovis (Rüütli 4), kuid erialale tervikuna kindlasti rahvusvahelise sisearhitektuurisümpoosioni SISU algatamine ja edukas korraldamine 2014. aasta juuni alguses.

Üldkogu protseduurireeglite kohaselt kinnitati majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanne, anti ülevaade 2015. aasta plaanidest ning kinnitati tegevuskava ja aasta eelarve.

Kuna praegusel juhatusel, nõukojal ja töötavatel komisjonidel täitus teine tegutsemisaasta, olid päevakorras valimised. Juhatuse esimeheks kandideeris Urmo Vaikla, kes andis ülevaate oma tegevusplaanidest ja tutvustas juhatuse soovituslikku koosseisu. Oma eelistustest oli võimalik teada anda eeltäidetud sedelil valikuid tehes. Kokku hääletas 77 liidu liiget.

[/kaart]

[kaart pealkiri=”Üldkogu 2015 pidulik osa”]

Häälte lugemise ajal tutvustati uusi ESLi liikmeid. Oli rõõm näha, et huvi ESLiga liitumise vastu on kasvanud. 2014. aasta jooksul on liitu astunud kuus noort ja tegusat inimest: Ahti Grünberg, Tõnis Kalve, Ines Haak, Margit Teikari, Inara Tougjasa ja Tuuli Trei. Praegu on liidus liikmeid 185.

2014. aastal töötati välja ESLi toetajaliikme staatuse reglement. Toetajaliikme staatusega soovib ESL oma seniste partnerite panust veelgi tugevamalt väärtustada ning innustada uusi partnereid tõhusamale koostööle ühiste sihtide saavutamisel. Toetajaliikmel on suurem võimalus kaasa rääkida ESLi tegevusplaanide koostamises ja olla hästi kursis liidus toimuvaga. Toetajaliikme staatus kehtib lepingu sõlmimisest ühe kalendriaasta jooksul.

Üldkogu ametlikule osale järgnes vilgas suhtlus ning võimalus ennast koos heade kolleegide ja sõpradega fotole jäädvustada.

Fotomeenutus üldkogul toimunust ESLi Facebooki lehel.

[/kaart]