Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

Üldkogu 2014

[kaart pealkiri=”Üldkogu 2014 ametlik osa”]

20. Märts 2014
Balti Filmi- ja Meediakooli kinosaal

Üldkogul esitleti liidu nii 2013. aasta aastaaruannet ning 2014. tegevuskava ja eelarvet ning kinnitati need. Tegevuskava järgi on 2014. aastal oodata väga palju suuri ja olulisi sündmusi, nagu näiteks liidu tähtsündmuseks peetav rahvusvaheline sümpoosion „Sisearhitektuur – teooriast ja praktikani“, suveseminar „Avalik ruum kunstiks“, traditsiooniline aastapreemiate üleandmine ja palju muud põnevat.

Üldkogul esitleti ka liidu uut põhikirja ja sellesse tehtud muudatusi, näiteks on lisandunud nõukoja töö senisest sisulisemaks muutmine, juhatuse tegevuse parem lahtikirjutamine ja liikmemaksude määrade tõstmine. Hääletuse tulemusel võeti ESLi uus põhikiri vastu.

 

[/kaart]

[kaart pealkiri=”Üldkogu 2014 pidulik osa”]

2014. aastal nimetas ESL juba teist korda oma väärikaid liikmeid auliikmeteks. Nõukoja otsusega tunnustati auliikme tiitliga Eesti sisearhitektuuri ja tootedisaini elavat klassikut, Valgetähe teenetemärgi värsket omanikku Mait Summatavetit.

Üldkogu ajal avati pidulikult ka ESLi uued kontoriruumid Tallinnas aadressil Rüütli 4, mille valmimisel oli liidule abiks hulk häid koostööpartnereid.

Juhatuse esimehe Urmo Vaikla sõnul on esmakordsed oma ruumid liidule väga suureks sammuks ja heaks motivaatoriks valdkonna arendamisel ning liikmete omavahelisel suhtlemisel.

Fotomeenutus üldkogul toimunust ESLi Facebooki lehel.

 

[/kaart]