Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

september 2023

Sündmusi ei ole

SISU kuraatorite ümarlaud

  • Roosikrantsi 4b, Tallinn, Eesti

SISU sümpoosioni ettevalmistav KURAATORITE ÜMARLAUD toimub 10. novembril algusega kell 14.00 Van Jungi residentsis Roosikrantsi tänaval. Olete oodatud kaasa mõtlema ja arutama sisearhitektuuri käekäiku puudutavatel teemadel.

SISU kuraatorite ümarlaual toimub kolm sessiooni: arutletakse sisearhitektuuri eriala hetkeseisu ja tuleviku üle.

Sessioonid keskenduvad:
Sisearhitektuuri tehniline ja praktiline külg, selle mõju ruumi kasutajatele.
Sisearhitektuuri akadeemilised uurimused ja nende suhe praktikaga.
Sisearhitektuuri eriala tulevikus.
Ümarlaual osalejad esitlevad lühidalt oma projekte, ideid ja uurimusi ning toimub paneeldiskussioon.

Esinejate seas on Reio Raudsepp, Pille Lausmäe-Lõoke, Jüri Kermik, Margit Argus, Ville Lausmäe, Helen Oja, Hannes Praks ja paljud teised kohalikud ning rahvusvahelised sisearhitektid ja ruumipraktikud.

Kuraatorite ümarlaud on 2023. aastal toimuva SISU sümpoosioni eelüritus.
Ümarlaud lõpeb vabas vormis koosviibimise ning suupistetega.

Palun registreerida hiljemalt 7.11.2022, vajutades lingil https://docs.google.com/…/1RMYC9SycQP6KSGoa…/viewform…

SISU kuraatorid Pavle Stamenović, Aet Ader, Karin Tõugu

Lisainfo: grete@esl.ee

SISU KURAATORITE ÜMARLAUA AJAKAVA

SISU Curators’ Roundtable: program

14.00 SISSEJUHATUS / INTRODUCTION

14.15 SESSIOON I (eesti keeles)

Session I in Estonian

LUUES_SUHTEID / MAKE _ RELATIONS

Esimene sessioon keskendub praktikale ning mõjule, mida sisearhitektuur inimestele avaldab. Arutleme sisearhitekti igapäevase tööga seotud teemadel, avades neid nii tellija, looja kui kasutaja vaatenurgast.

Vestlevad: Margit Argus, Helen Oja, Andrea Tamm, Pille Lausmäe-Lõoke, Reio Raudsepp

Modereerib: Karin Tõugu Reflekteerib: Gregor Taul

16.00 Session II (in English)

Sessioon II inglise keeles

THINK _ EXCHANGE

This session will focus on interchangeability of different aspects of the profession today, research and practice in particular. We will find out about the potentials and challenges of the academic field of interior architecture/design.

Teine sessioon keskendub uurimistöö ja praktika põimumisele sisearhitektuuri erialal.

Panelists: Tüüne-Kristin Vaikla, Siim Karro, Annika Kaldoja, Caterina Viguera (Šveits)

Moderator: Pavle Stamenović Reflector: Jüri Soolep

17.30 Session III (in English)

Sessioon III inglise keeles

DREAM _ BEYOND

This session will open a discussion on the future of the profession through broadening / transgressing its boundaries. We will discuss the possibilities and limitations that will shape the profession of interior architecture tomorrow.

Kolmandas sessioonis arutatakse sisearhitektuuri valdkonna võimalikke tulevikustsenaariumeid.

Panelists: Jüri Kermik, Ville Lausmäe, Hannes Praks, Arnita Melzoba (Läti)

Moderator: Aet Ader Reflector: Gregor Taul

18.40 KOKKUVÕTE / CONCLUSION
19.00 KOOSVIIBIMINE VAN JUNGI RESIDENTSIS / GATHERING