Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

SISU 2014

[kaart pealkiri=”SISU 2014″]

11.-14. juuni 2014
Kanuti Gildi SAAL, Pikk 20, Tallinn

SISU 2014 ametlik veebileht

11.– 14. juunil 2014 toimus Tallinnas esimene rahvusvaheline sisearhitektidele suunatud sümpoosion SISU, kus kohtusid valdkonna kõrgelt tunnustatud teoreetikud ja praktikud nii mujalt maailmast kui Eestist.

SISU, kui värske sisearhitektide sümpoosion, otsis uusi vaatenurki ning lähenemisviise kasutajakeskse, emotsionaalse ning funktsionaalse ruumi loomisel. Uuriti kuidas toimivad teoreetiline teadmine ja praktiline projekteerimine sisearhitektuuris ning milline uus teadmine kasvab välja praktikapõhise uurimuse pinnalt? Millised on kaasaegse kiiresti muutuva maailma ruumilise keskkonna tüüpilised ning ebatüüpilised arengusuunad meil Eestis ja mujal maailmas? Loengud olid suunatud kõigile ruumilise keskkonna loojatele ning avatud ruumikultuuri huviliste laiemale ringile ja tasuta.

Lisaks Kanuti Gildi SAAL’is toimunud interdistsiplinaarsele töötoale, loengutele ja laiapõhjalisele ümarlauale viidi läbi ringkäik ESLi poolt tunnustatud sisearhitektuuriga Tallinna objektidele. Värskelt avatud Arhitektuuriksekuses linastus Living Architectures uhiuus film ’25 Bis’ ja oli avatud sisearhitektuuri tudengite pop-up kohvik. Sümpoosion lõppes näituse ja aiapeoga sisearhitektide liidu õuel aadressil Rüütli 4.

Kõik toimunud loengud on videotena kättesaadavad Youtubes.
Fotojäädvustus üritusest ESLi Facebooki lehel.

[/kaart]

[kaart pealkiri=”SISU 2014 lektorid”]

Ro Koster ja Ad Kil (RO&AD architecten)

Joke van Hengstum (ECIA endine president)

Suzie Attiwill (RMIT Melbourne’I ülikool)

Jüri Kermik (Brightoni Ülikool)

Morten Lund (Chalmersi Ülikool)

Peter Dautzenberg (BNI esimees)

Tom Callebaut (Sint-Lucase ülikool)

Tüüne-Kristin Vaikla (Vaikla Stuudio)

Margit Argus ja Margit Aule (Kaos Arhitektid)

Ville Lausmäe (VLS Interior Architecture)

Hannes Praks (EKA sisearhitektuuri kateedri õppetooli juht)

Martin Samm Riiast

Helene Tulve, Tanja ja Tarmo Johannes,Tammo Sumera

[/kaart]