Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

juuni 2024

Sündmusi ei ole

Sisearhitektide kutsetunnistuste üleandmine

10. septembril andis kutsekomisjoni esimees Ville Lausmäe kutsetunnistused uutele sisearhitekti kutse pälvinutele. Pidulikust koosviibimisest võtsid osa MKMi ehitus- ja elamuosakonna spetsialist Ülle Reidi ja ESLi kutsekomisjoni liikmed.

2018. aasta kevadel väljastas Eesti Sisearhitektide Liit 13 kutset (sealhulgas 2 sisearhitekt tase 6 kutset, 4 diplomeeritud sisearhitekt tase 7 kutset ja 7 volitatud sisearhitekt tase 7 kutset).

Sisearhitekti kutse taotlemise dokumentide esitamise järgmine tähtaeg on 20. oktoober 2018.

Pildid sündmusest ESLi Facebooki lehel.