Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

aprill 2024

Sündmusi ei ole

ESLi juhatus kohtus RKASe arendusosakonnaga

ESLi juhatus kohtus 22. 02. 2022 Riigi Kinnisvara AS arendusosakonnaga. Tutvuti ruumilahenduste tiimi koosseisuga ja räägiti esimese ühise sisearhitektuuri konkursi võistluse tulemustest, sisustushangete läbiviimisest ja sellega seonduvast autoriõiguste temaatikast ning hangete keskkonnahoidlike kriteeriumite täitmisest. Arutleti ka riigisektori büroopinna kasutuse muutumisest – tegevuspõhisest kontorist, energia- ja ruumitõhususest. Riigi Kinnisvara avaldas soovi, et ühised arutelud toimuksid vähemalt kaks korda aastas.