Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

ESL üldkogu 2017

[kaart pealkiri=”Üldkogu ametlik osa”]

ESLi 9. märtsil Kumu kunstimuuseumis aset leidnud aasta üldkogul valiti uus juhatuse esimees sisearhitekt Pille Lausmäe. Juhatuse liikmetena jätkavad sisearhitektid Loreida Hein, Maarja Varkki, Raul Tiitus ning juhatusega ühinevad Reio Raudsepp, Mari Koger ja Eeva Masso.

ESLi nõukoja liikmeteks valiti Toomas Korb, Andres Labi, Taso Mähar, Maarja Valk-Falk, Eerik Olle, Ville Lausmäe, Mari Kurismaa, Ivi-Els Schneider, Tiiu Truus, Aap Piho, Aili Aasoja, Katrin Kaevats, Hanna Karits, Urmo Vaikla, Helen Oja.

Üldkogu sõnavõttudes tõdeti, et ESL on oma tegevust viimastel aastatel märkimisväärselt laiendanud ning muutunud ühiskonnas palju nähtavamaks. Samuti on tihenenud rahvusvahelised suhted ning tõusnud ESLi positsioon Euroopa sisearhitektide assotsiatsiooni ECIA liikmena, kus ECIA juhatuses esindab Eesti sisearhitekte Tüüne-Kristin Vaikla.

Tüüne-Kristin Vaikla tutvustas üldkogule juba neljandat korda toimuvat Rahvusvahelist Sisearhitektuuri ja Ruumiloome Sümpoosioni SISU, mille alapealkiri on “Naked Space/Alasti ruum” ja mis toimub tänavu paralleelselt kahes riigis – Šveitsis ja Eestis – koostöös Eesti Sisearhitektide Liidu, Luzerni Rakendusteaduste ja Kunsti Ülikooli Inseneeria ja arhitektuuri teaduskonna, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna ning Šveitsi Sisearhitektide Liiduga 7. ja 8. juunil, 2017 Neubadis, Luzernis ja samaaegselt mobiilses klassiruumis, mille loovad EKA sisearhitektuuri tudengid Tallinnasse.

Üldkogul kinnitati ESLi 2016. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne ning võeti vastu 2017 aasta tegevusplaan ja aasta eelarve.

[/kaart]

[kaart pealkiri=”Üldkogu pidulik osa”]

Traditsiooniliselt esitleti üldkogul ESLi auliiget, kelleks valiti tänavu tunnustatud ja hinnatud sisearhitekt Ivi-Els Schneider. Ta on esindanud ESLi mitmetes ühiskondlikes organisatsioonides ja nõukodades ning tema eestvedamisel on käivitunud ka lasteaedade ruumilise keskkonna missioon.

ESL võttis üldkogul vastu 12 uut tegusat liiget: Sirle Rebane, Anne-Mai Maasalu, Liina Vaino, Kärt Tähema, Helen Oja, Ville Lausmäe, Anne Määrmann, Elina Steinpilm, Karmen Suurkivi, Lilia Kristianson, Reet Helisabeth Karm, Aet Grigorjev.

Üldkogu fotode kaust

[/kaart]