Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

ESL akadeemia: Tuleohutusnõuded – kas põgeneda või lahendada?

  • Pärnu mnt 139a, Tallinn, Eesti

KELL 9.00 – 12.00

Sündmus toimub Lincona salongis.

Registreerumine kuni 22. novembrini aadressil info@esl.ee või LINGIL.

TEEMAD

Millisest dokumentatsioonist lähtuda ja mida tingimata lisaks lugeda?

Kes on sisearhitektile tuleohutuse tugiisikuks?

Kes vastutab projekti tuleohutuse eest ja mida teha, kui projekt muutub?

Sisearhitekti sisendid eriosade projekteerijale.

Sisehaljastus ja mööbel – abiks tule levikule?

Kuidas, kus ja kas rakenduvad tuleohutusnõuded eramule?

AJAKAVA

8.45 – 9.00 Kogunemine

9.00 – 9.15 Sissejuhatus – Kristiina Voolaid, ESLi juhatuse liige

9.30 – 11.30 Aleksandr Skoromnõh, Pääseteameti Põhja päästekeskus, Ohutusjärelvalve büroo

11.30 – 12.00 Küsimused ja arutelu