Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

EKA sisearhitektuuri osakonna professori kandidaatide avalikud venia legendi loengud

Esmaspäeval, 15. aprillil 2019. aastal toimuvad EKA aulas Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalmu poolt välja kuulutatud sisearhitektuuri osakonna professori kandidaatide avalikud venia legendi loengud:
Kell 11.00
Sisearhitektuuri osakonna professori kandidaadi Pille Lausmäe loeng „80+“.
Kell 12.00
Sisearhitekuuri osakonna professori kandidaadi Hannes Praksi loeng „Seest välja“.

Kutsume kõiki kaasa elama!