Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

EKA sisearhitektuuri ja tootedisaini tudengite ning PERHi ühisstuudio “Terve ruum” lõputööde esitlus

[kaart pealkiri=”EKA ja PERHi ühisstuudio Terve ruum lõputööde esitlus”]

Ruumi mõju inimese tervisele on teada juba 1980ndatest, kui esimese teadusliku uuringuga tõestati, et aknaga palatis paranevad patsiendid operatsioonist
paremini kui aknata palatis. Siiski ei kipu haiglate ja kliinikute arhitektuuris kandev printsiip olema “terve ruum”, vaid võimalikult paljude voodikohtade ja
teenuste ära mahutamine. PERHI ja EKA ühisstuudio “Terve ruum” otsib viise, kuidas rangete nõuete ja efektiivsuse surve all olevat haiglakeskkonda
muuta inimsõbralikuks.

Sisearhitektuuri ja tootedisaini tudengid käsitlevad kahte osakonda – päevakirurgia ja päevaravi. Analüüsitakse, kuidas olemasolev ruum psühholoogiliselt
mõjub, mil moel materjalid ruumikogemust mõjutavad ja kuidas ruumis muuta inimeste käitumismustreid. Töö üheks sisendiks on eelmise semestri
teenusedisaini stuudio, milles tegeldi päevakirurgia patsiendi teekonna parandamisega ja Riigi Innotiimi ja PERHi vähiravi patsiendi teekonna kaardistusega.

[/kaart]

[kaart pealkiri=”Ajakava”]

Esitlused toimuvad Eesti Kunstiakadeemias (Põhja pst 7), kahes grupis:
10 – 11:30 D306 – päevaravi
15 – 16:00 A403 – päevakirurgia

[/kaart]