Sündmused

ESL korraldab näitusi, konverentse ja seminare, erialaseid konkursse, õppereise ning muid erialaga seonduvaid sündmusi ning sisearhitektide ühistegevust. Liit annab välja erialatrükiseid ja organiseerib muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele.

Olulisemad sündmused on üldkogu, rahvusvaheline sisearhitektuuri ja ruumiloome sümpoosion SISU, aastapreemiate auhinnatseremoonia ning suveseminar koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga; ESLi akadeemia ja koostööseminarid, mis on ellu kutsutud erialase silmaringi avardamiseks; (bussi)reiside sari „Järgmine peatus“ ja õppereisid väljapoole Eestit.

Sündmuste kalender

Ehitusprojekti standard EVS 932:2017

[kaart pealkiri=”Ehitusprojekti standard EVS 932:2017″]

ESL akadeemia lisakoolitus 30. aprillil kell 10:00 – 16:00

ESL akadeemia koolitus 29. märtsil kell 10:00 – 16:00

Koolitaja: Indrek Tärno

Registreerumine lisakoolitusele kuni 25. aprill info@esl.ee

Koolitus toimub Arhitektuurikeskuses
Põhja pst 27a, Tallinn

Koolitus on ESLi liikmetele tasuta
Mitteliikmetele 60,00 eurot
Tudengitele 25,00 eurot
Lisanduv toitlustuse
 hind kõikidele osalejatele on 15,00 eurot

Osaluse ja/või toitlustuse tasu palume kanda
Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele
EE181010220073189016

15,00 “ESL akadeemia toitlustus” (ESL liige)
40,00 “ESL akadeemial osalemine ja toitlustus” (EKA tudeng)
75,00 “ESL akadeemial osalemine ja toitlustus” (mitteliige)

Koolitus hõlmab 3 x 90 minutit loenguid koos vahepausidega.

Koolitus tutvustab uut standardit ja projekteerimise töökorraldust laiemalt ning teeb ülevaate juhistest ja soovitustest ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamiseks.

[/kaart]

[kaart pealkiri=”I loeng 10:00 – 11:30″]

 • standardi EVS 932:2017 Ehitusprojekt temaatika ja sihtrühm;
 • standardi lähtekohad ja küsimused, milles otsida standardist tuge;
 • ehituskonsultatsiooniteenustest, projekteerimisest nende hulgas; tellija lähteülesandest, ehituskonsultatsiooniteenuste tellimisest ja pakkumisest;
 • projekteerimistemaatikaga seotud terminitest ja nende kasutamisest.

Kohvipaus

[/kaart]

[kaart pealkiri=”II loeng 11:45 – 13:15″]

 • standardi ülesehitus;
 • ehitusprojekti üldpõhimõtted;
 • ehitusprojekti staadiumitest, staadiumite kasutamise ideestikust – kellele, miks ja milleks;
 • ehitusprojekti staadiumitest ehitusloa taotlemise ja ehitustöö tegemise vaatenurgast;
 • ehitusprojekti koosseis;
 • ehitusprojekti lähteandmed

Lõunapaus

[/kaart]

[kaart pealkiri=”III loeng 14:00 – 15:30″]

 • tervikliku ehitusprojekti saavutamine, peaprojekteerimine;
 • ehitusprojekti sisearhitektuuri osa: tööülesanded ning projekti dokumentatsioonis esitatav info eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis
 • uus standard ja joonised, seletuskirjad, ehitise infomudel;
 • ehitusprojekti seostest ehituskulude hindamisega, ehitushankega, ehitamiseks vajalike muude dokumentidega, kasutusjuhendi ja hooldusjuhendiga, ehitusprojekti ekspertiisiga.

Küsimused – vastused

[/kaart]