Tagasi

Kuidas saab sisearhitekt sinu projektis aidata?

Sisearhitekti töö eesmärk on luua esteetiliselt terviklik interjöör arvestades projekteeritava hoone/ruumi kõiki ehitustehnilisi ja funktsionaalseid aspekte. Kuna sisearhitekti töö on tihedalt seotud arhitekti, ehituskonstruktori ja teiste insenerivaldkondade projekteerijate tööga, peab sisearhitekt nende projekteerimisvaldkondade lahendusi mõistma, analüüsima ja asjakohaseid ettepanekuid tegema.
Oma töös lähtub sisearhitekt lähteülesandest, heast projekteerimis- ja ehitustavast, kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja kokkuleppest tellijaga.

Aitame koostada lähteülesannet, edastada seda meie liikmetele, anname nõu, kuidas algatada ja korralda sisearhitektuuri võistlusi ning võistlusjärgseid tegevusi. Kui plaanid korraldada sisearhitektuuri konkurssi või otsid sobivat sisearhitekti, kirjuta info@esl.ee.