Tagasi

Sisearhitekti kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine on ajutselt peatatud

Seoses Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (3-18-1432) on ajutiselt peatatud sisearhitekt, tase 6, diplomeeritud sisearhitekt, tase 7, volitatud sisearhitekt, tase 7 ja sisearhitekt-ekspert, tase 8 kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine.

Riigikohtu üldkogu otsuse kohaselt on ettevõtlusvaldkonna eest vastutav minister jätnud määrusega kehtestamata EhS § 24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks.

Eesti Sisearhitektide Liidu kutsekomisjonil on võimalik kutsetaotlusi lahendada alles pärast seda, kui valdkonna eest vastutav minister on asjaomased kvalifikatsiooninõuded EhS § 24 lg 4 alusel kehtestanud. Seoses sellega ei võeta kutsetaotlusi ajutiselt vastu ajavahemikus 17.05.2021 kuni ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamiseni. 

Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja pärast kvalifikatsiooninõuete kehtestamist ning taotluste esitamise ja kutsekomisjoni toimumise kuupäevad avaldatakse ESL kodulehel esimesel võimalusel pärast täpsema info selgumist. Palume mitte saata kutsetaotlusi enne uue taotlusvooru avamist. Enne uue taotlusvooru avamist esitatud kutsetaotlusi ei menetleta. 

Kutse andja teavitab eraldi kirjaga neid taotlejaid, kes on taotluse esitanud eelmises taotlusvoorus.

Riigikohtu otsus mõjutab lisaks arhitektuurile ka teiste ehitusala kutse andjate tegevust. ESL teeb koostööd nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka teiste kutse andjatega, et aidata kaasa ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamisele võimalikult kiiresti.