Tagasi

Sisearhitekt IV, V kutse omistamise väljakuulutamine

MTÜ Eesti Sisearhitektide Liit, sisearhitekti kutset andva organina kuulutab välja sisearhitekti IV ja V kutsete andmise.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 24. märts 2010.a.

Kutsekomisjoni otsustav istung toimub 24. mail 2010.a.

Kutsete omistamine on reguleeritud Kutseseadusega. Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid on loetletud Kutse andmise korras, kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu otsusega 17.09.2009. Kutse andmise kord on kättesaadav Kutsekoja kodulehel www.kutsekoda.ee, vaadata – Kutset andvad organid, Eesti Sisearhitektide Liit ja ESL kodulehel www.esl.ee vaadata – Sisearhitektide Liidust, kutsestandardid; samast leiab ka soovitatava taotluse vormi.

ESL kodulehel võib leida kriteeriumid, mis on vajalikud Sisearhitekt IV, V taotlejale. Kutseomistamise tasu 3400 EEK on vaja kanda enne taotluse esitamist ESL arvele nr 10220073189016 SEB pangas. Sisearhitekt IV, V kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Eesti Sisearhitektide Liitu, Suur-Kloostri 11A, Tallinn 10133. Dokumendid on soovitatav esitada isiklikult või saata tähitud postiga ESL-ile. Soovitatav on kutsekomisjonile koos taotlusega esitada dokumendid jmt, mis taotleja arvates kõige paremini tõendavad tema kutsealast kompetentsust ja oskusi. Oluline ei ole esitatavate dokumentide jmt. hulk, pigem kvaliteet.

Juta Lember

ESL peasekretär