Tagasi

Sisearhitekt IV, V kutse andmise väljakuulutamine

MTÜ Eesti Sisearhitektide Liit, sisearhitekti kutset andva organina kuulutab välja  sisearhitekti IV ja V kutsete andmise.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 20. oktoober  2011.a.

Kutsekomisjoni otsustav istung toimub hiljemalt 20. detsembril 2011.a.

Kutseandmise tasu 217,30 EUR (3400 EEK) (sisaldab km 20%) kanda enne taotluse esitamist ESL arvele nr 10220073189016 SEB pangas.

Sisearhitekt IV, V kutsetunnistus on kehtiv 5 aastat

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Eesti Sisearhitektide Liitu, Suur-Kloostri  11A, Tallinn 10133. Dokumendid on soovitav esitada isiklikult.

Kutsete andmine on reguleeritud Kutseseadusega. Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid on loetletud Kutse andmise korras, kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu otsusega 17.09.2009. Kutse andmise kord on kättesaadav Kutsekoja kodulehel www.kutsekoda.ee, vaadata – Kutset andvad organid, Eesti Sisearhitektide Liit ja ESL kodulehel www.esl.ee vaadata – Sisearhitektide Liidust, kutsestandardid; samast leiab ka soovitatava taotluse vormi.

ESL kodulehel on ka ära toodud kriteeriumid, mis vajalikud Sisearhitekt IV, V taotlejal.

Soovitatav on kutsekomisjonile koos taotlusega esitada dokumendid jmt, mis taotleja arvates kõige paremini tõendavad tema kutsealast kompetentsust ja oskusi. Oluline ei ole esitatavate dokumentide (sh.projekt) jmt. hulk, pigem kvaliteet.

Eerik Olle

ESL kutsekomisjoni esimees