Tagasi

Ruumiloome ekspertrühm esitles oma töö lõpparuannet

Riigikantselei juures tegutsenud ruumiloome ekspertrühm soovitab riigi ruumiloomet kujundavad üksused liita.

Ekspertrühm tõdes, et kuigi ruumiline keskkond mõjutab inimeste igapäevast käitumist, suhteid ja tavasid ning suurel määral ka majandust, turvalisust, tervist ja ühiskonna heaolu, on riigi tasandil pööratud elukeskkonna kvaliteedi tagamisele mitmes aspektis teenimatult vähe tähelepanu.

Ekspertrühma hinnangul ei käsitleta paljusid elukeskkonna kvaliteeti mõjutavaid juhtimis- ja investeerimisotsuseid ruumi seisukohast oluliste küsimustena ning vaja on, et riik nii omaniku, investeerija kui ka rahastajana esitaks selgemalt kvaliteetse ruumi tellimuse.

Samuti leidis ekspertrühm, et kvaliteetse avaliku ruumi poole liikumiseks tuleb senist killustatust märkimisväärselt vähendada. Laiemat ja sidusamat vaadet on vaja läbivalt nii õigusaktides, poliitikadokumentides kui ka üksikotsuste langetamisel.

„Muutuv maailm ja uued riiklikud ülesanded nõuavad uut moodi lähenemist, täiendavat ruumipädevust, teistsugust ülesannete püstitust ja tihedamat, nii valdkondade kui ka halduspiiride ülest koostööd,“ ütles ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer.

Ekspertrühma üks ettepanekuid on liita ruumilise planeerimise ja ehituse haldusalad üheks ruumiloome üksuseks ning moodustada puuduva ruumipädevuse kujundamiseks ruumiloome meeskond. „Ruumiloome üksuse moodustamine ühendab riigi eri ministeeriumide, ametite ja asutuste tegevuse Eesti ruumi kujundamisel,“ ütles Looveer.

Suur osa ekspertrühma liikmetest oli arvamusel, et ruumiloome konsolideeritud üksus võiks tööle hakata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi praeguse ehituse ja elamumajanduse valdkonna baasil.

„Hea ruum on Eesti riigile ja siin elavatele inimestele kasulik nii majanduslikult kui ka sotsiaalse võrdsuse, demokraatia, rände, investeeringute tegemise ja elukohavaliku seisukohalt. Seega on oluline iga riigi tasandi otsus, mis selle saavutamisele kaasa aitab, ning iga samm, mis ruumi parandamise suunas astutakse,“ ütles ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer.

Ekspertrühm on seisukohal, et Eesti ruumi väärtusi hoides ja kvaliteeti parandades suudaksime olla riigina edukamad, sealhulgas paremini konkureerida elu- ja töökohtade asukohana, samuti turismi sihtkohana. Ruumi senisest teadlikum ja läbimõeldum arendamine aitab parandada Eestis elukvaliteeti ja suurendada elanike heaolu nii praegu kui ka tulevikus.

Ruumiloome ekspertrühm on esimene niivõrd laiapõhjaline ekspertide kogu, kes analüüsis riigi tasandi otsuste ja protsesside mõju elukeskkonna kujundamisele nii loodus- kui ka ehitatud keskkonna puhul. Ekspertrühma olid kaasatud kõik olulisemad ruumierialade esindusorganisatsioonid – arhitektid, planeerijad, maastikuarhitektid, disainerid ja sisearhitektid; ülikoolid, ministeeriumid ning teised valitsusasutused, kes iga päev ruumiloomega tegelevad, samuti väliseid eksperte, kokku ligi 80 inimest.

Ekspertrühma eesmärk oli selgitada välja riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud.

Ruumiloome ekspertrühm tegutses riigikantselei juures juulist 2017 septembrini 2018.

Ekspertrühma töö lõpparuande leiab siit: https://riigikantselei.ee/et/ekspertruhmad

Lisainfo: Ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer (jaak-adam.looveer@riigikantselei.ee, telefon: 509 2411).