Tagasi

RKAS avaldas uued BIM-nõuded

Ehitusuudised, 19. aprill 2018

Riigi Kinnisvara avaldas uued nõuded BIM projekteerimisele ja teostusmudeli koostamisele. Koostöös digitaalehituse klastri ja teiste valdkonna spetsialistidega koostatud mudelprojekteerimise nõuded kuuluvad komplekti “Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele”.

Uue juhendi ajendiks oli vajadus konkreetsemateks ja detailsemateks nõueteks, uute teemade (nt sisearhitektuur ja teostusmudel) täpsem defineerimine, IFC (BIM-i avatud standard) andmestandardiga parem seostamine, dubleerimiste kõrvaldamine ja loetavuse parandamine. Uued nõuded toetavad mudelite kasutusvõimaluste laienemist, suuremat projektide ülest standardiseeritust ning mudelite usaldusväärsuse kasvu.

Uue BIM juhendi sisendiks kasutati USA, Singapuri, Norra ja Eesti BIM-teemalisi juhendeid ja standardeid. Uusi nõudeid tutvustab 19.aprillil rahvusvahelisel BIM konverentsil ’BIMsummit Estonia’ RKAS-i BIM projektijuht Silver Ader.

Esimesest RKAS-i mudelprojekteerimise juhendist  on möödas 10 aastat. Uus juhend on järjekorras neljas RKAS-i koostatud BIM juhend. Paralleelselt juhendite täiendamisega on tõusnud ka BIM mudelite kvaliteet, paranenud modelleerimise oskused ning tõusnud üldine teadlikkus mudelprojekteerimise kasulikkusest. Alates 2015. aastast tellib RKAS kõik uute hoonete projekteerimised kasutades BIM tehnoloogiat ja metoodikat.

Uued nõuded on kõigile tutvumiseks leitavad RKAS-i kodulehelt .