Tagasi

Otsime puudealase teabe ja abivahendite keskusesse keskkonna kohandajat

Riiklik Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus on Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007–2009“ raames 2008. aastal Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juurde loodud riiklik nõustamiskeskus.
Meie tegevuse eesmärgid on:
* edendada erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut ja tööhõivet läbi nõustamise ja koolitamise;
* omada võimalikult laia ülevaadet erinevatest abivahenditest ja teenustest ning jagada kliendile erapooletut informatsiooni ja nõu.

Otsime puudealase teabe ja abivahendite keskusesse keskkonna kohandajat

Töö kirjeldus

 • Erivajadustega klientide külastamine nende kodu/töökohas üle Eesti
 • Kliendi kui terviku vajaduste kaardistamine
 • Nõustamine keskkonna kohandamise võimaluste osas lähtudes konkreetse kliendi vajadustest
 • Ruumide mõõdistamine ja jooniste koostamine
 • Kirjalike hinnangute koostamine oma pädevusvaldkonnas
 • Meeskonnatöös osalemine ja töötamine koos erinevate valdkondade spetsialistidega

 

Eduka kandideerimise eelduseks on 

 • Kõrgharidus
 • Programmiga AutoCad LT (või muu projekteerimistarkvaraga) töötamise oskus ja kogemus
 • Teadmised keskkonna kohandamise lahendustest ja nõuetest erivajadustega inimeste liikumisvõimaluste, turvalisuse ja iseseisvuse suurendamiseks
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas
 • Vene keele oskus kesktasemel (kõnes)
 • Eelnev klienditöö kogemus
 • Huvi töötamaks igapäevaselt inimestega
 • Empaatiavõime ja hea suhtlemisoskus
 • Kohusetunne ja täpsus
 • Isesesvalt töötamise tahe ja oskus
 • Autojuhiload ja autojuhtimise oskus

Kasuks tuleb

 • Sarnase töö kogemus
 • Huvi valdkonna vastu
 • Teadmised tehnilistest abivahenditest

Pakume

 • Täiskohaga, vaheldusrikast tööd
 • Koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi
 • Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi
 • Sportimisvõimalusi meie keskuses
 • Tähtajalist tööd kuni 2013 aasta lõpuni

Lisainfo

Töö on tähtajaline kuni 2013. aasta lõpuni.

Kontakt

Tiina Kalevik või Epp Sillaste

6877 274, 6877 219

e-mail: tiina.kalevik@astangu.eeepp.sillaste@astangu.ee

koduleht: http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/meie-keskusest.html

www.astangu.ee

Kuulutus aegub: 04.12.2011