Tagasi

Õppeasutuste põrandaid katavad linoleum ja PVC

Anu Villmann
03.10.2014, Pärnu Postimees

Pärnu linna ja maakonna koolide ning lasteaedade põrandaid katab enamasti PVC või linoleum, selgub Eesti Sisearhitektide Liidu (ESL) ja Lincona uuringu tulemustest.

Augustis alanud üle-eestiline uuring võttis luubi alla 342 haridusasutuse põrandate ja põrandakatete olukorra.

Pärnu maakonnast vastas uuringukutsele neli Pärnu linna kooli ja kuus lasteaeda ning maakonnast kokku 17 kooli ja lasteaeda.

Kui Eestis keskmiselt katab õppeasutuste põrandaid peamiselt rullmaterjal (näiteks PVC või linoleum), täpsemalt 66 protsendil vastanutest, siis Pärnumaal on seda tüüpi põrandad koguni 78 protsendil vastanutest.

PVC-kattele järgneb laudpõrand, mis Pärnumaal on seitsmel protsendil õppeasutustest (kogu Eestis 17 protsendil), neljal protsendil on parkett- ja neljal protsendil laminaatpõrand (Eestis vastavalt neljal ja seitsmel protsendil).

Olukord on seinast seina

Kõikjalt Eestist uuringus osalenud koolid ja lasteaiad hindasid oma põrandate üldist seisu keskmiselt hindega 6,1 (10pallisel skaalal, kus “10” on suurepärane ja “1” alla igasugust arvestust). Pärnumaal oli vastav keskmine 5,3. Maakondade võrdluses jäi Pärnumaast maha vaid Raplamaa keskmise hindega 4,8.

Vastustest ilmnes seegi, et Pärnu linna lasteaiad hindavad oma põranda(kate)te olukorda väga erinevalt. Lasteaiad, kus kate on äsja vahetatud, on oma põrandaga mõistagi rohkem rahul.

Samuti ollakse üldjuhul rahul vanade, kuid hästi hooldatud puitpõrandatega. Samal ajal peetakse vajalikuks vana laudis lähiajal välja vahetada või siis katta. Ent Pärnus leidub neidki lasteaedu, mille põrandakattematerjalid on üle 15 aasta vanad, katkised ja lastele ohtlikud, kuna katkine põrand põhjustab komistamist.

Rahanappuse tõttu lapitakse põrandaid käepäraste vahenditega.

Pärnu linna koolide puhul toodi peamise probleemina välja põrandakatete kulumist, mis toob omakorda kaasa ebatasase jalgealuse. Samamoodi lasteaedadega on koolidki hädas rahapuudusega, mis ei võimalda põrandaid korralikult hooldada ega uuendada.

Ka maapiirkonna koolide puhul jagunevad hinnangud kaheks:

osal ei ole mingeid probleeme ja nii põranda kui selle katte kvaliteediga ollakse igati rahul, teistel on aga põrandaga palju muret.

Probleemiks on eeskätt nigela kvaliteediga aluspõrandad, mille tõttu on pealminegi kate ebatasane, kulub kiiresti ja laseb külma läbi. Muret teeb valesti valitud kattematerjal, mille alt kumavad põrandaalused liimiplekid pinnale ning mustus hakkab kattesse kogunema.

Samuti peavad koolid puuduseks põranda liialt heledat värvi ja puudulikku paigaldust (servad tulevad lahti).

Auhinnaks uus põrandakate

Uuringu ühe korraldaja, ESLi juhatuse liikme Ivi-Els Schneideri sõnade järgi ei ole Eesti õppeasutuste ergonoomikat ega sobivate materjalide kasutamist klassiruumides, kus lapsed suure osa oma ajast veedavad, kuigi palju uuritud.

“Kuna õppeasutuste kogu sisearhitektuurilise koosluse uurimine on liialt ajamahukas, otsustasime alustada põrandakatete seisukorra ja materjalide kaardistamisest,” ütles Schneider.

“Puutun isiklikult kokku mitme õppeasutustega ja näen, kui erinevad on sisearhitektuurilised lahendused ja materjalivalik ning üldine olukord. Lasteasutuse puhul ei ole see ainult maitse ega esteetika küsimus, vaid ebasobiv materjal võib olla lastele ebaturvaline või isegi ohtlik,” lisas Ivi-Els Schneider.

Lincona juhatuse esimehe Olavi Tuisu selgitusel võib ajaproovile vastu pidanud Eesti-aegne laudpõrand mõnes maakoolis olla parem lahendus kui valesti valitud moodne põrandakate.

Sagedasemad probleemid valesti valitud põrandakatte korral on selle ootamatult kiire kulumine ja efektiivse hoolduse puudumisel tekkiv sügav määrdumine.

“Põrandakatte puhul on väga oluline selle lihtne puhastatavus ja üldine hügieen, sest näiteks lasteaedades istuvad lapsed tihti mängides maas ning sobiv põrandakate on väga oluline,” märkis Tuisk.

Kõigi põrandakatteuuringus osalenud 342 asutuse hulgast loositakse välja kolm õppeasutust, mis tasuta saavad ühte klassiruumi nüüdisaegse põrandakatte. Auhind sisaldab sisearhitekti nõuandeid sobiva lahenduse valikuks, põrandakattematerjali Lincona esindatavalt põrandakattetootjalt Tarkett ja kogu paigaldustööd.

Võitjad tehakse teatavaks lähipäevil.