Liikmelisus

ESLi kohustus on arendada rahvusvahelisi kutsealaseid suhteid ja koostööd teiste erialaliitudega ning kaitsta oma liikmete ja eriala kutsehuve nii kodu- kui ka välismaal.