Tagasi

Leonardo da Vinci programmi praktika kooli lõpetanutele – avalduste tähtaeg

Eesti Kunstiakadeemia on alates 2007. aastast  teostanud projekti, mille raames akadeemia lõpetanud saavad osaleda rahvusvahelises praktikaprogrammis.

Leonardo da Vinci programmi praktika kooli lõpetanutele – avalduste tähtaeg

Eesti Kunstiakadeemia on alates 2007. aastast teostanud projekti, mille raames akadeemia lõpetanud saavad osaleda rahvusvahelises praktikaprogrammis. Euroopa Liidu stipendiumiprogrammist Leonardo da Vinci saab taotleda toetust praktikantide stipendiumite maksmiseks üks kord aastas. Järgmine taotlusvooru tähtaeg on 2010. aasta veebruari alguses. Praktikale minna soovijad peavad esitama allkirjastatud avalduse praktikale minekuks arendusosakonda hiljemalt 4. jaanuariks 2010.a. Avalduse vormi saab kätte Eesti Kunstiakadeemia veebilehelt (http://www.artun.ee/index.php?lang=est&main_id=1209)

Leonardo da Vinci programm rahastab praktikaid kõrgkooli juba lõpetanutele (tudengite praktikad toimuvad Erasmuse programmi alt, mida Eesti Kunstiakadeemias koordineerib välissuhete osakond). Programmi tingimused näevad ette, et praktikale minnes ei tohi praktikant olla enam kooli üliõpilaste nimekirjas, s.t peab olema lõpetanud BA või MA taseme. Praktikant ei tohi olla praktika toimumisel ajal Eesti Kunstiakadeemia töötaja. Praktika võib toimuda ühes 27-st EL liikmesriigist, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Türgis. Praktikale minna soovija peab endale leidma programmi sobivas riigis asutuse, kes teda on nõus praktikale võtma. Vastuvõttev asutus peab kinnitama oma osalust projektis kinnituskirjaga. Vastuvõtvale asutusele ei kaasne praktikaga lisakulusid, oluline on kindlustada praktikandile juhendaja, tööülesanded ja kinnituskiri praktika läbimise kohta. Praktikate kestvus võib olla 2 kuni 26 nädalat, praktikate toimumise aja saab planeerida ajavahemikku august 2010 kuni detsember 2011.

Avalduse praktikale minekuks saab kätte aadressilt http://www.artun.ee/index.php?lang=est&main_id=1209 või arendusosakonnast (EKA peahoone, Tartu mnt 1, ruum 026). Avaldus peab olema allkirjastatud praktikale minna soovija poolt. Täpsemat informatsiooni programmi, praktikate toimumise võimaluste ja avalduse täitmise kohta saab projektijuhilt Sven Idarannalt arenduskeskusesse tulles (rumm 026), telefoni teel (6267116) või e-mailiga (sven.idarand@artun.ee)

Sven Idarand

Projektijuht

Eesti Kunstiakadeemia

Tartu mnt 1, 10145 Tallinn

tel: 62 67 116

faks: 62 67 350

e-post: sven.idarand@artun.ee


Suur.ring mailing list

Suur.ring@artun.ee

http://www.artun.ee/mailman/listinfo/suur.ring