Tagasi

Haapsalu LV otsib linnaarhitekti ja planeeringuspetsialisti

Haapsalu Linnavalitsus ootab oma meeskonda

LINNAARHITEKTI JA PLANEERINGUSPETSIALISTI

LINNAARHITEKTI ametikoha põhieesmärgiks on arhitektuurse projekteerimise ja linnakujundusliku tegevuse korraldamine ja koordineerimine Haapsalu linnas.

PLANEERINGUSPETSIALISTI ametikoha põhieesmärgiks on ruumilise planeerimise korraldamine ja koordineerimine Haapsalu linnas.

Sobival kandidaadil on:

 • LINNAARHITEKT –  kõrgharidus arhitektuurivaldkonnas või samaväärne
 • PLANEERINGUSPETSIALIST – kõrgharidus planeerimise ja/või arhitektuurivaldkonnas või samaväärne.
 • valdkonnaalaste õigusaktide tundmine kõrgtasemel;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;
 • ühe võõrkeele valdamine kesktasemel;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus, sh GIS kaardiprogrammidega töötamise kogemus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus;
 • kohusetunne, pingetaluvus, tahe meeskonnatööks, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (ATS § 15).

Ametijuhenditega on võimalik tutvuda Haapsalu Linnavalitsuse veebilehel

https://www.haapsalu.ee/teenistujad

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • erialast täiendkoolitust;
 • sportimisvõimalusi ja tervisepäevi.

Kandidaatidel palume esitada:

 • Elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri (A4) koos palgasooviga.

Ametisse asumise aeg: kokkuleppel

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 03.03.2023.a. kell 16.00 e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee märgusõnaga „Konkurss LINNAARHITEKT” või „Konkurss PLANEERINGUSPETSIALIST“.

Lisateave: Helen Rammu, helen.rammu@haapsalulv.ee, tel 529 1959