Tagasi

EAL otsib arhitektuurivõistluste koordinaatorit

Eesti Arhitektide Liit võtab tööle

ARHITEKTUURIVÕISTLUSTE KOORDINAATORI,

kes korraldab liidus arhitektuurivõistluseid – koostab hinna- ja koostööpakkumisi, paneb kokku iga võistluse meeskonna, on liidupoolseks kontaktiks tellijatele ja võistlust korraldavale meeskonnale, selgitades ja aidates kaasa heal tasemel võistluste läbiviimisele, osaleb vajadusel kvalifitseerimiskomisjoni töös, kontrollib võistluste tingimuste dokumentide vastavust arhitektuurivõistluste juhendile, võistlustööde anonüümsust ja teeb mitmeid teisi võistlustega seonduvaid tegevusi.

Eeldame: head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas, head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, diplomaatilisust, iseseisvalt töötamise oskust, vastutustunnet ja täpsust.

Tugevaks plussiks on arhitekti töö tundmine, riigihangetega varasem kokkupuutumine, arusaam juriidilisest keelest.  

Pakume osalise koormusega (0,5-0,7) huvitavat tööd kaasaegses kesklinna kontoris meeldivas kollektiivis, tööle vastavat tasu, kvartaalset sporditoetust. Võimalik on töötada ka kodukontoris, sh peaks olema valmisolek vajadusel osaleda koosolekutel väljaspool kontorit nii Tallinnas kui vahel ka Eesti erinevates piirkondades. Võimalik on, et lisatööna ja/või koormuse täitmiseks koostab koordinaator soovi korral ka võistlusülesandeid.

Arhitektuurivõistluste koordinaatorit toetab tema töös liidu arhitektuurivõistluste töögrupp.

Tule ja aita kaasa kvaliteetse arhitektuuri ja hea elukeskkonna loomisele!

Huvi korral palume saata sooviavaldus koos CV-ga ingrid@arhliit.ee 18. detsembriks.