Tagasi

Kultuuriministeeriumi abipakett katab kultuurivälja vältimatuid kulusid

Kultuuriministeerium töötab välja abimeetmeid kultuurisektori eri valdkondadele, et kompenseerida vältimatuid kulusid, mille katteallikas on kriisi tõttu kadunud. Samuti on kavas toetada eriolukorras sissetuleku kaotanud füüsilisi isikuid. Kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus valitsuse koostatud 2,62 miljardi euro suuruses lisaeelarves on 25 miljonit eurot.

„Eesti eesmärk on, et meie kultuurielu väljuks praegusest kriisist sama tugeva ja mitmekesisena nagu ta sinna sattus. Toetust saavad riiklik ning munitsipaal- ning erasektor. Täname kõiki asutusi ja organisatsioone, kes on ministeeriumile andnud olulist infot tekkinud kahjude kohta ja mõtteid lahendusteks. Meie ühine arusaam on, et esmajoones peame tagama organisatsioonide jätkusuutlikkuse tööandjate ja kultuurikandjatena ning toetama füüsilisi isikuid, kellel on eriolukorra tingimustes kadunud igasugune sissetulek. Loodan, et lisaeelarve saab varsti Riigikogu ja presidendi heakskiidu ja saame seejärel kohe asuda loometoetuste väljamaksmist,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. „Kinnitame, et abimeetmete ettevalmistamine ministeeriumis käib ja olukorra tõsidust arvestades peaksime olema võimelised asutustelt ja organisatsioonidelt taotlusi vastu võtma kohe pärast vajalike seaduste kehtima hakkamist,“ lisas minister.

Kultuuriministeerium on abimeetmeid välja töötades pidanud silmas vajadust luua lihtne ja kiire taotlemise ja menetlemise protsess. Maksimaalselt suurele ringile taotlejatele on kavas luua võimalikult sarnased kriteeriumid ja nõuded. Ühtviisi püütakse silmas pidada nii tegevustoetusi saavate kultuuriorganisatsioonide kui ka ministeeriumi taotlusvoorudest raha saavate organisatsioonide vajadusi. Ka kutsub Kultuuriministeerium asutusi üles võimalusel kasutama Töötukassa palgatoetuse abimeedet, loomeettevõtetel ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) taotlusvooru.

Kultuurivaldkonna abipaketi taotluste vastuvõtmise täpsed tingimused selguvad peatselt ning need avaldatakse aegsasti Kultuuriministeeriumi infokanalites.