Tagasi

Kulka arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia kandidaatide esitamine

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris, ergutamaks arhitektuurielu arengut ja tõstmaks esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.

Arhitektuuri sihtkapital annab aastapreemiaid välja kord aastas eelmise aasta loomingu eest. Preemiakanditaate saab esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, keskkonnadisaini, restaureerimise/rekonstrueerimise, arhitektuurialase tegevuse ja arhitektuurikriitika valdkonnast. Aastapreemiate arv määratakse igal aastal eraldi. Preemiad on võrdse suurusega. Preemia määramisel autorite kollektiivile kuulub see autorite vahel jagamisele.

Kandidaatide esitamine

Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud.

Kirjalikke ettepanekuid PDF formaadis presentatsioonina (vabas vormis tekst, vähemalt neli A4 formaadis fotot, joonised, autori CV isikukoodi ja kontaktandmetega ( mitme autori korral autorluse määr %-s), omaniku või tellija nõusolek objekti külastamiseks ja tema andmed, ehitajafirma nimi) kandidaatide kohta võetakse vastu 1. maini e-kirja teel arhitektuur@kulka.ee eelmisel kalendriaastal valminud objektide kohta.

Preemiakandidaatide valimise eelvoor toimub laekunud ettepanekute alusel.

Sihtkapitalil on õigus heatasemeliste preemiakanditaatide puudumisel jätta aastapreemiad välja andmata.

Preemiasaajate valimine

Sihtkapitali (žürii) otsus protokollitakse.

Preemiate üleandmise sündmuse korraldavad valdkonna erialaliidud koostöös.

Rahalise preemiaga kaasneb preemia tunnusmärk.

Žürii

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate žürii moodustatakse üldjuhul sihtkapitali liikmetest. Kui võistlustööde hulgas on töid, mille autoriks on sihtkapitali liige, leitakse talle asendusliige alaliitude poolt, hiljemalt mai teiseks nädalaks.

Statuut on vastu võetud Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosolekul 10. septembril 2014.a.