Tagasi

Konkurss “Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2019”

Eesti Sisearhitektide Liit (ESL) jätkab oma pikaaegset traditsiooni ning kuulutab välja aastapreemia konkursi, sel korral on tegemist 42. aastaga.

Konkursi väljakuulutamine: 08. märts 2019
Konkursitööde esitamise tähtaeg: 15. mai 2019 kell 23:59:59

Aastapreemiad antakse välja:
– valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
– teostatud mööblieseme/-komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
– avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jne) eest.

Välja antakse 1 – 4 (üks kuni neli) aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal.
Lisaks antakse žüriiväliselt välja 1 (üks) Vello Asi nimeline tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemia konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel.

OSAVÕTT:

Aastapreemia konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid.
Konkursitöö esitatakse selleks loodud veebivormil (Google Forms), kuhu sisestatakse järgnev info:

 • Konkursitöö esitaja (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Teose nimetus ja aadress.
 • Teose valmimise aeg (kuu, aasta).
 • Autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt. Olemasolul lisada projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed.
 • Portfoolio ehk teost tutvustavad fotod, graafiline esitlus ning lühikirjeldus (ühe PDFina, lisatava faili nimetuses peab sisalduma objekti nimi ning faili maht peab jääma alla 10MB).
 • Foto teosest, mida konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi pressikajastuses (faili nimetuses peab sisalduma teose ning foto autori nimi).
 • Ehitaja/teostaja andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Omaniku/tellija andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Kinnitus, et omanik/tellija on andnud nõusoleku konkursil osalemiseks.
 • Kontaktisiku andmed (meiliaadress, telefon) teose külastamiseks.
 • Kinnitus, et esitatud andmed on lõplikud ning muutmisele ei kuulu.

ŽÜRII KOOSSEIS*:

Eeva Masso, sisearhitekt
Liis Tarbe, sisearhitekt
Karli Luik, arhitekt
Leele Välja, kunstiteadlane
Vertti Kivi, sisearhitekt (Soome)

* Liis Lindvere, sisearhitekt (varuliige, kaasatakse vajadusel)

Žürii töö toimub kahes etapis.
Žürii teeb oma otsuse 3 kuu jooksul.

Konkursi tervikreglement on leitav ESLi kodulehel.

Võitjate väljakuulutamine toimub arhitektuurivaldkonna ühisel aastapreemiate auhinnatseremoonial 2019. aasta lõpus, toimumisaeg ja koht täpsustatakse.

Konkursi nominentidest ja võitjatest koostatakse veebinäitus ja antakse välja raamat „Ruumipilt“.

ESLi aastapreemiaga kaasneb tunnustuskiri, meene, mille autoriks on Bruno Tomberg, ning rahaline preemia, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Lisainfo:

Kairi Rand
projektijuht
Eesti Sisearhitektide Liit
Rüütli 4
10130 Tallinn
+372 6464056
+372 5056723
kairi@esl.ee
esl.ee