Tagasi

Konkurss “Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2018”

ESL jätkab oma pikaaegset traditsiooni ning kuulutab välja aastapreemia konkursi, sel korral on tegemist 41nda aastaga.

Konkursi väljakuulutamine 02. märts 2018
Tööde esitamise tähtaeg 31. mai 2018

Aastapreemiad antakse välja:
– valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
– teostatud mööblieseme/komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
– avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jne) eest.

Antakse välja 1 – 4 aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii, laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal. Lisanduvana antakse välja 1 tudengipreemia, mis määratakse žüriiväliselt ESLi juhatuse ja EKA sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiate konkursile esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemiate konkursi lõpptähtaega.

Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel.

OSAVÕTT:

Aastapreemiate konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid. Koos sooviavaldusega konkursil osalemiseks esitab autor teost tutvustava digitaalse portfoolio ühe pdf-failina (mille maht ei tohiks ületada 10 MB) ning milles sisaldub järgmine teave:

– Teose täielik nimetus ja aadress

– Valmimise kuu, aasta

– Autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, aadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt.

– Vajadusel projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed

– Tellija ja ehitaja/teostaja andmed

– Teost tutvustavad fotod, graafiline esitus ning lühikirjeldus

– Omaniku või tellija nõusolek konkursil osalemiseks (võib olla ka suuline) ning kontaktisiku andmed objekti külastamiseks

Sooviavaldus saata aadressile info@esl.ee.

ŽÜRII KOOSSEIS:

  • Jan Graps, sisearhitekt
  • Rene Safin, sisearhitekt
  • Krista Kodres, kunstiajaloolane
  • Villem Tomiste, arhitekt
  • Päivi Meuronen, sisearhitekt (Soome)
  • Kadri Pärtelpoeg, sisearhitekt (varuliige)

Žürii töö toimub kahes etapis.
Žürii teeb oma otsuse 3 kuu jooksul.

Konkursi tervikreglement on leitav ESLi kodulehel.

Võitjate väljakuulutamine toimub arhitektuurivaldkonna ühisel aastapreemiate auhinnatseremoonial neljapäeval, 06. detsembril 2018 Salme Kultuurikeskuses.

Lisaks koostatakse nominentidest veebinäitus ja antakse välja raamat „Ruumipilt“.

Lisainfo:

Kairi Rand
projektijuht
Eesti Sisearhitektide Liit
Rüütli 4
10130 Tallinn
+372 6464056
+372 5056723
kairi@esl.ee
esl.ee