Tagasi

Konkurss “Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2017” on avatud!

ESL jätkab oma pikaaegset traditsiooni ning kuulutab välja aastapreemia konkursi, sel korral on tegemist 40nda juubeliaastaga.

Konkursi väljakuulutamine: 07. märts 2017
Tööde esitamise tähtaeg: 31. mai 2017

Aastapreemiad antakse:

 • valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
 • teostatud mööblieseme/komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
 • avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jne) eest.

Antakse välja 1 – 4 aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii, laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal. Lisaks antakse välja 1 tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja EKA sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemiate konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel.

OSAVÕTT:
Aastapreemiate konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid.

Koos sooviavaldusega konkursil osalemiseks esitab autor teost tutvustava digitaalse portfoolio ühe pdf-failina (maht ei tohiks ületada 10 MB), milles sisaldub:

 • Teose täielik nimetus ja aadress
 • Valmimise kuu, aasta
 • Autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, aadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega.
 • Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt.
 • Vajadusel projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed
 • Tellija ja ehitaja/teostaja andmed
 • Teost tutvustavad fotod, graafiline esitus ning lühikirjeldus
 • Omaniku või tellija nõusolek konkursil osalemiseks (võib olla ka suuline) ning kontaktisiku andmed objekti külastamiseks

Sooviavaldus saata aadressile info@esl.ee.

ŽÜRII KOOSSEIS:

 1. Kaido Kivi, sisearhitekt/disainer
 2. Pille Lausmäe, sisearhitekt
 3. Kai Lobjakas, disainiajaloolane
 4. Jan Skolimowski, arhitekt
 5. Kees Spanjers (Holland), sisearhitekt
 6. Ivi-Els Schneider (varuliige), sisearhitekt

Žürii töö toimub kahes etapis.
Žürii teeb oma otsuse 3 kuu jooksul.

Konkursi reglement on leitav ESLi kodulehel.

Võitjate väljakuulutamine toimub arhitektuurivaldkonna ühisel aastapreemiate auhinnatseremoonial 08. detsembril 2017, VabaLaval.

Lisaks koostatakse nominentidest näitus ja antakse välja raamat „Ruumipilt“.