Tagasi

Tallinna Kunstihoone kuulutab välja peamaja rekonstrueerimise arhitektuurivõistluse

Tallinna Kunstihoone peamaja – Eesti silmapaistvamaid kultuuriobjekte – läheb kapitaalremonti, mistõttu SA Kunstihoone korraldab koostöös Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistluse.

Võistluse eesmärk on Tallinna Kunstihoone kaasajastamine tipptasemel kunstikeskusena.

„Ootame töid, mis säilitavad ja eksponeerivad muinsuskaitse all olevaid säravaid väärtusi, kuid samas on julged ja loovad uue kvaliteediga külastuskogemust,“ kommenteeris Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. „Kunstihoone on praktiliselt muutumatul kujul olnud juba 85 aastat Eesti kunsti kodu. Arhitektuurivõistluse tulemusel leitav lahendus aitab Kunstihoonel olla ka järgmistel aastakümnetel väärikaim näitusepaik meie kunstnike jaoks ning eelistatuim kunstielamuse pakkuja külastajate seas.“

Eesti Arhitektide Liidu asepresident Marika Lõoke loodab, et iga arhitekti ja sisearhitekti au, uhkus ja kohustus on osaleda Eesti ühe märgilisema kultuuriobjekti kaasajastamisel. „Kunstihoone 1932. aastal toimunud arhitektuurivõistlusest oli väga arvukas osavõtt. Usun, et ka 2022. aastal kõnetab Kunstihoone võistlus paljusid arhitekte. Seekordse võistluse üks olulisemaid eesmärke on hoone pieteeditundelise uuendamisega mitmekesistada kunsti eksponeerimise võimalusi ning seeläbi rikastada kunsti tajumise kogemust.“

Arhitektuurivõistlus hõlmab Tallinnas Vabaduse väljak 6 ja Vabaduse väljak 8 hoonekompleksi arhitektuurset lahendust ning hooviala terviklikku lahendust, mille potentsiaal on külastajate jaoks praegu kasutamata. Samuti peavad võistlustööd arvestama muinsuskaitse eritingimustes toodud piirangute ja suunistega.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 11.02.2022 kell 14 ja auhinnafond on 38 000 eurot

Võistluse žürii hindab muuhulgas kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, lahenduse sobivust asukohta, funktsionaalsust, logistilist loogikat, energiatõhusust, majanduslikku otstarbekust jms.

Tallinna Kunstihoone valmis 1934. aastal ja oli üks kahest olulisest kultuuriobjektist, mis rajati Eesti Kultuurkapitali rahaga. Tegemist oli moodsa ja riiklikult tähtsa ehitisega. Hoone oli ja on sünergiat pakkuv – see tõi ühe katuse alla riigi parima näitusepinna, tippkunstnike ateljeed, tänavatasandi äripinnad ja klubiruumid keldris. Sellisena on Kunstihoone töötanud juba pisut enam kui 85 aastat. Kunstihoone on olnud Eesti olulisemaid kunsti näitamise, loomise ja kogemise paiku tänapäevani. Peale näituste pakub Kunstihoone ka mitmekülgset haridus- ja publikuprogrammi.

Tallinna Kunstihoone Vabaduse väljakul asuva hoone kui riiklikult tähtsa objekti kapitaalremont valmib 2024. aastal. Rekonstrueerimise käigus tekib Eesti esindusväljakule kaasaegne ruumilahendus ja tehnilised võimalused, mis võimaldavad siin luua kunstimaailma tippnäitusi. Kunstihoone täidab Eesti kunstnike jaoks üliolulist rolli, sest on suurim kunsti produtsent ja peamisi eesti kunsti tellijaid ning esmaesitlejaid.

Võistlusest huvitatud arhitektidele toimuvad maja tutvustavad ringkäigud, millele saab registreeruda siin:https://forms.gle/VKNA1CV2QA9QCuKu7

Võistluse dokumendid RhRis