Tagasi

Eesti Sisearhitektide Liit koostab ideekonkursside ja lähteülesannete juhendit.

Eesti Sisearhitektide Liit algatas ideekonkursside ja lähteülesannete juhendi koostamise projekti, mille alusel pakub sisearhitektuuri konkursside korraldamise teenust riigile (esindab RKAS), kohalikele omavalitsustele ning eratellijatele.

Eesti Sisearhitektide Liit soovib luua kõikidele sisearhitektidele võrdsed võimalused tööturul, samuti seista sisearhitektuuri kvaliteedi eest. Ideekonkursside läbiviijana ning lähteülesannete koostajana tagab ESL, et tööd teevad vastava hariduse ja kompetentsiga sisearhitektid. Eesti Sisearhitektide Liit sisearhitekti kutse andjana seisab igapäevaselt sisearhitekti kutsepädevuse ja kompetentside eest.

Projekti toetab KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL. Projekti arenguekspert on Siim Raie.