Tagasi

Eesti Pank kutsub osalema muuseumi uuendamise ideekonkursil

Eesti Pank kuulutab välja avaliku ideekonkursi oma senise muuseumi täielikuks uuendamiseks Rahamu nime all, et teha sellest eelkõige koolinoortele suunatud köitev ja hariv keskkond. Rahamu täidaks nii külastus-, haridus- kui ka arutelukeskuse rolli majanduse teemadel. Ideekonkursi auhinnafond on 14 000 eurot ja töid saab esitada 2. aprillini.

„Rahamu eesmärk on suurendada ühiskonna teadlikkust majanduse ja rahanduse toimimisest, et inimesed saaksid teha rahaasjades targemaid valikuid,“ ütles ideekonkursi žürii esimees ja Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. „Soovime saada konkursilt idee Rahamuks, mis on eelkõige haridus- ja külastuskeskus, kust külastaja leiab eri tüüpi õpikogemusi ja hariduslikku sisu ning mis annab lisaks elamusele ka võimaluse ise tegevustes osaleda.“

Eesti Pank ootab ideekonkursile kavandeid, milles on ühendatud Eesti Panga ajalooliste ruumide interjöör, tänapäevane muuseumi- ja hariduskeskkond ning sündmuste korraldamise võimalused. Ühtekokku plaanitakse Eesti Panga muuseumi uuendatud ja laiendatud alaks 657 m². Ehitustööd algavad 2025. aasta lõpus ning Rahamu peaks oma uksed külastajatele avama 2026. aasta esimeses pooles.

Riiklikus riigihangete registris kandideerides tuleb esitada sisearhitektuurne nägemus koos ekspositsioonilahenduste ja graafilise visuaali ideedega. Oodatakse ideid, mis mitmeotstarbelisele ruumikasutusele toetudes pakuvad õpikogemust, kuidas finantssüsteem toimib ja mis roll on selles keskpangal. Hinnatakse väljapakutud lahenduse arvestamist Rahamu peamise sihtgrupi ehk põhi- ja keskkoolinoortega, lisaks vaadatakse ka lahenduse keskkonnasäästlikkust, ligipääsetavusega arvestamist ja eelhinnangut projekteerimise hinnale.

Riigihange „Eesti Panga muuseumi (Rahamu) uuendamine“ on avaldatud riiklikus riigihangete registris. Projekteerimistööde hanke eeldatav hind on kuni 130 000 eurot ilma käibemaksuta, ideekonkursi auhinnafond on 14 000 eurot. Ideekavandeid hindab žürii, mille liikmete hulka kuuluvad Eesti Panga, haridusorganisatsiooni ja sisearhitektide liidu esindajad. Žürii valib ühe võitja ja II–III koha auhinna saajad.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 2. aprill kell 14.00.